Sverige har länge varit känt för två bilmärken: Saab i Trollhättan och Volvo i Göteborg. Men idag växer ett nytt koncept framför våra ögon - CEVT i Lindholmen. Med expertis från hela världen, och med blickarna mycket längre fram. CGI är med i den spännande resan, när det hyperinternationella CEVT utvecklar fordon för framtiden.

CEVT bildades 2013 för att utveckla avancerade småbilar för Volvo och Geely. Det hela var tänkt som ett forskningsprojekt, och eftersom starten skedde i Sverige fanns mycket kompetens att tillgå från både Volvo och Saab. Men uppgifterna växte explosionsartat och mycket expertis har anslutit till företaget från en lång rad olika länder. På bara tre år har CEVT gått från noll till över 2 000 medarbetare, och uppdraget från ägaren Geely har vuxit från ren teknikarkitektur till utveckling av hela bilar. 

En sådan accelererad tillväxt är svår att hantera för de flesta företag, men framför allt för ett nystartat projekt där en mängd människor dessutom talar olika språk och jobbar i olika tidzoner. Behoven började uppstå kring struktur och digitala samarbetsytor – en lösning som kan övervinna både språk och tidzoner. Och det var mycket bråttom. 

När CGI kopplades in, var vi medvetna om tidsaspekten - men också om nödvändigheten att inte skapa en ’quick fix’, utan något hållbart som tål att växa i takt med företagets expansion. Med vår affärskännedom och strategi i kombination med tekniska förmåga, har vi skapat exakt den lösning som CEVT behövde.

"Viktiga mål för oss var att snabbt få ut enkla verktyg till verksamheten som går att vidareutveckla stegvis. Därför har det varit viktigt att hålla sig till standardfunktionalitet med en långsiktigt hållbar lösning som är skalbar och kan utvecklas i samma hastighet som företaget växer" - Magnus Sigvant, Manager CMA PD system på CEVT

Vi utgick från vår produkt ’CGI Collaboration Platform’ och skräddarsydde sedan ett intranät och en samarbetsplattform med Microsoft som partner, med målsättningen att skapa intern struktur som stöd till projektverksamheten. De första samarbetsytorna var up and running efter bara några veckor, och sedan följde en stegvis vidareutveckling för att skapa en hållbar och skalbar lösning.

CEVT utvecklar komplexa produkter i en snabbrörlig marknadssituation, vilket ställer höga krav på effektiva arbetsverktyg. En stor fördel har därför varit att slippa ta hänsyn till gamla system. Vi har kunnat utnyttja byggstenarna inom Microsoft SharePoint och SharePoint BI maximalt – vilket ledde till ett Project Report Center med beslutsstödsfunktion för bland annat analys av artikelvikt, bill of material och projektstatus. Det har även implementerats ledningssystem för produktutvecklingen med processkartor och detaljbeskrivning per delprocess. För att underlätta de anställdas dagliga verksamhet och samarbetet med kinesiska kollegor, har det införts samarbetsportaler för projekten i olika nivåer på intranätet.

Sedan fanns språk och tidzoner att tänka på, eftersom många i företaget jobbar i Kina. Då intranätet är sökbaserat kan nyheter riktas både globalt och lokalt. Användarna får därigenom informationen på det språk de själva önskar, vilket höjer användarupplevelsen. 

CEVT växer idag med runt 100 personer i månaden och CGI har fått förtroendet att stödja CEVT på sikt med målet att upprätthålla moderna arbetsverktyg åt ett företag som bygger för framtiden.

"Vårt nära samarbete med CGI fungerar väldigt bra där vi i början av nyutveckling har spåningsmöten, CGI tar fram konceptförslag som vi utvärderar och sen går vi snabbt in i utveckling. Vi har tidigt kunnat se hur lösningen verkligen kommer se ut och har kunnat ge feedback direkt som utvecklarna anpassat sig efter. För mig har det varit ett vinnande koncept att ha haft detta nära samarbete med visualisering av lösning från CGI och att de rekommenderat vägval som gjort att vi har en flexibel lösning som vi kan fortsätta växa i", säger Magnus.

Samarbetet mellan CEVT och CGI är strategiskt, och vi har ett långsiktigt förtroende att fortsätta utveckla användarvänliga verktyg och en hållbar IT-arkitektur som matchar den extremt snabba expansionen.

Resultat

Ordning och reda för alla anställda, samlade arbetsytor, säkerställd kvalitet vid produktutveckling, bättre samarbete med Kina.

Vad gjorde vi?

Sharepoint, Project online, Projektledning, kravanalys, löpande rådgivning, SharePoint BI, Data warehouse, IT-arkitektur, Integration.

Framgångsfaktorer

Snabbhet, anpassad standardfunktionalitet, nära samarbete.