En man och en kvinna som pekar på en Whiteboard

Varför välja utgående e-faktura?

Utgående e-faktura är en tjänst som innebär att du som företag skickar dina fakturor eller kontoutdrag digitalt direkt till era mottagares internetbanker. I internetbanken presenteras fakturan/kontoutdraget och kan även godkännas för betalning. Utgående e-faktura är således en elektronisk faktura som ersätter den vanliga pappersfakturan.

30+ års
erfarenhet av digitalisering
Nordens banker
kopplad till alla nordiska branscher
Svensk tjänst
enligt svenskalagar och förordningar

Fördelar med utgående e-faktura

Helhetslösning

Tjänsten sätts upp utifrån era förutsättningar och hanterar alla förekommande format för e-fakturor. Kopplingar till alla EDI-operatörer och PEPPOL.

Expertis

Med mer än 30 års erfarenhet och stor expertis baserad på erfarenheterna från våra många kunder garanterar vi en säker och flexibel lösning.

Kostnadseffektivt

Mer effektiv fakturaprocess med ökad automatisering, högre betalningsgrad och 100% korrekta fakturor. Alla kostnader för licenser, infrastruktur, support och kompetensförsörjning ingår i vår leverans och prismodellen är byggd utifrån användandegrad.

Färre fel

Den automatiserade hanteringen genererar färre fel. I praktiken har det visat sig att så många som 9 av 10 fel kan försvinna med EDI. Det leder i slutändan till förbättrad kvalitet, lägre kostnader och förseningar försvinner.

Säkerhet

Hög säkerhetsnivå för att kunna möta de tuffaste kraven.

Minskad miljöpåverkan

minskar användandet av papper samt energikrävande produktioner och transport

En surfplatta som visar ett dashboard med grafer och diagram
En leende kvinna med en surfplatta i handen

Vad ingår i utgående e-faktura?

Utgående e-faktura möjliggör att sända elektroniska fakturor och kontoutdrag till internetbanker. Utgående e-faktura erbjuder förutom distribution även hanteringen av anmälningar och avanmälningar samt lagring av den elektroniska fakturan. För att sända e-fakturor måste internetbankskunderna anmäla sig för e-fakturatjänsten. Detta görs i internetbanken genom en länkning till en anmälningssida som kan administreras av CGI. Elektroniska fakturor lagras i CGI:s tjänst eArkiv som endast nås via säker länk från internetbanken.

CGI fungerar som kopplingen mellan er som fakturautställare och era kunders internetbanker. CGI är certifierad teknisk distributör (CTD), som får kommunicera med internetbankerna enligt e-fakturabolagets regelverk. För att bli fakturautställare av e-faktura så behövs förutom en CTD även ett avtal med din bank för att kunna nå de mottagarbanker som deltar i e-fakturakonceptet. CGI är bankoberoende vilket betyder om din bank kan erbjuda e-faktura så kan CGI agera CTD.

Processen för utgående e-faktura sker enligt följande: 

  • Fakturamottagare ansöker om e-faktura
  • Information om ansökan levereras till fakturautställare
  • Fakturautställare sänder fakturaunderlag till CGI

 

  • Bearbetning av fakturaunderlag (exempelvis PDF generering)
  • Arkivering av dokument (PDF)
  • Distribution av e-faktura

 

Vad händer efter att utgående e-faktura har distribuerats till internetbanken?

Mottagaren får en avisering om en ny e-faktura i sin internetbank och kan länka sig till e-fakturan samt betala den genom att godkänna e-fakturan. Eftersom utgående e-faktura även innehåller betalningsinformation underlättas avprickningen av genomförd betalning för betalningsmottagaren då inbetalningen kommer i tid med korrekta betaluppgifter till betalningsmottagaren.

Elektroniska fakturor lagras i CGI:s tjänst eArkiv som endast nås via säker länk från internetbanken. Via den säkra länken presenteras fakturan som ett Pdf-dokument direkt för fakturamottagaren utan att hen behöva logga in i internetbanken.

Kom igång enkelt med utgående e-faktura

Med många års erfarenhet baserad på våra kundimplementationer erbjuder vi en trygg och effektiv uppstart.

Så här startar ni upp utgående e-faktura

Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov men de genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

Så här startar ni upp inkommande e-faktura