Kollegor som sitter tillsammans

Varför välja print & kuvertering?

Många vill fortfarande få sina fakturor, pensionsbesked, kontoutdrag, årsbesked m m i sin fysiska brevlåda. Print & kuvertering är en integrerad del av CGIs totala utdatatjänster där både elektroniska- och fysiska försändelser hanteras i ett och samma flöde med möjlighet att kundanpassa till varje enskilt tillfälle och bästa utdatakanal. Vi erbjuder heltäckande tjänster för alla typer av tryckta utskick både i färg och svartvitt, med möjlighet till allt från personanpassad kundkommunikation till portooptimerade försändelser. Tjänsterna print och kuvertering, BCMail och Hybrid Mail är flexibla lösningar för att printa och kuvertera post med hög kvalitet och hög säkert på ett kostnadseffektivt sätt.

+75
miljoner fysiska försändelser per år
+280
kunder
+ 99,8%
av leveranserna i tid till postdistributör

 

Fördelar med print & kuvertering

Flexibelt

Tjänsterna inom utdata området omfattar allt från filmottagning till central utskrift, maskinell kuvertering och distribution.

Integrerade tjänster

Utdatatjänsterna tillhandahålls integrerat med våra övriga tjänster som fakturaskanning, efaktura till internetbanker, elektronisk arkivering, affärssystemtjänster och tekniska driftstjänster.

Säkert

All produktion sker under största säkerhet och sekretess då den följer våra kvalitets-, säkerhets- och miljöledningspolicyer, som är certifierierade och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.

Post-its på en whiteboard

Vad ingår i print & kuvertering?

Print & kuvertering är uppbyggd av standardiserade bas- och tilläggsmoduler. Tjänsten erbjuder bl a filmottagning, print & kuvertering av alla typer av utskick med hög produktionskapacitet och prestanda. Med dagens teknik och avancerade utrustning hjälper vi dig att effektivisera din befintliga produktion t ex genom att använda standardmaterial, utskrift av bilagor i produktionsflöde, dynamisk perforering, sammanslagning av mindre produktionsflöden och samkuvertering. Som tillval kan ni även välja vår kostnadseffektiva kundunika portooptimering.

Print & kuvertering är enkel att anpassa utifrån era specifika behov och resultatet blir en kostnadseffektiv, miljövänlig och säker distribution av utgående försändelser.

BCmail - paketerad utskrift

BCmail är en paketerad och kostnadseffektiv standardtjänst. Tjänsten hanterar standardutskick av t ex fakturor där allt ingår i en fast produktionskostnad inklusive porto per försändelse. BCmail hanterar utskrift i både färg och svartvit samt A-, B- och utlandspost med daglig leverans till distributör.

Hybrid Mail - kontorsutskrifter till kund

Hybrid Mail förenklar och effektiviserar den manuella processen där en medarbetare idag skriver ut dokumenten, går till skrivaren, samlar ihop materialet och kuverterar dokumenten, skriver mottagaradresser och fäster frimärken på kuvert för att slutligen lägga breven på lådan för vidare postdistribution.

Hybrid Mail reducerar denna tidskrävande och kostsamma process. Genom att användaren istället skriver ut dokumenten till en extern skrivare hos CGI, som automatiskt sköter övriga steg i processen det vill säga print och kuvertering, portooptimering och leverans till postdistributör. Användaren behöver alltså aldrig lämna sin arbetsplats utan hanterar hela processen genom datorns dialogruta för utskrift.

En affärsklädd man som håller en surfplatta och ler

Kom igång enkelt med print & kuvertering

Tack vara lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här startar ni upp print och kuvertering

Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov men de genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

En processbild som visar stegen för att komma igång med print och kuvertering