Värdet vi levererar

I mer än 35 år har vi arbetat med verksamhetsrelaterade tjänster för nationell och internationell kortutgivning. Vår verksamhet innefattar kundtjänst för hantering av snabbkrediter, kundfrågor med mera. I det fall ni har samarbetspartners som också behöver en kundtjänst kan vi även hantera det. Våra stödsystem hjälper oss att ta in telefonsamtal, brev och email som sedan fördelas bland våra medarbetare på kundtjänsten. Vi mäter och följer löpande upp på både övergripande och individnivå för att ständigt förbättra vår service och vår kvalitet. Alla våra medarbetare är experter på kort, vilket borgar för att slutkunden alltid får korrekta svar.

Vi sköter kravhanteringen och sätter tillsammans med er upp de regler som ska gälla för den. Bland annat kan vi ringa upp kunder som är efter med betalningen för att hitta lösningar på hur de undviker att hamna hos inkasso. Vi sköter all redovisning och avstämning av er reskontra. Där ingår även att sköta allt som är kopplat till manuell hantering, exempelvis registrering av ofullständiga inbetalningsavier etcetera.

Vi har tjänster för spärrhantering, där vi kan erbjuda tjänsten dygnet runt. Vi kan också erbjuda tjänster som Emergency Service, där vi går in och hjälper en kund som är strandsatt utomlands utan ett kort. Vår kundtjänst kan hantera svenska, engelska, norska, danska och finska. Vi har även möjlighet att sätta upp tjänsten för andra språk om så önskas.

Det vi erbjuder

CGI:s erbjudande inom kortutgivningstjänster inkluderar:

  • Kundtjänst

  • Kravhantering

  • Redovisning & Avstämning

  • Spärrtjänst

Vår erfarenhet och expertis

CGI är Nordens största tjänsteleverantör av specialiserade kortlösningar. Vi hanterar över en miljon kort och våra system tar årligen hand om nästan 90 miljoner transaktioner till ett värde av mer än 27 miljarder kronor.

Tack vare att vi kan erbjuda leverans av hela värdekedjan inom korthantering kan du låta oss ta ansvar för hela eller delar av din kortadministration - välj helt enkelt de tjänster som passar dig bäst!

Välkommen att kontakta oss för att diskutera korttjänster.