+30 års
erfarenhet av integration 
+250
kunder inom privat och offentlig sektor
Samtliga format
hanterar alla standard och kundunika format

Varför välja affärsintegration?

Med CGI:s affärsintegration kan ni öka tempot i era affärer samt höja kvaliteten och precisionen i utväxlad information mellan er och era affärspartners. Tjänsten effektiviserar er affärsprocess och ni får mer tid att ägna åt era kunder. 

Fördelar med affärsintegration

Helhetslösning

Vi utför alla varianter av integrationslösningar utifrån era förutsättningar, t ex mellan er och era affärspartners.

Expertis

Med mer än 30 års erfarenhet och stor expertis baserad på erfarenheterna från våra många kunder garanterar vi en säker och flexibel lösning.

Säkerhet

Hög säkerhet för lokala förutsättningar baserat på utveckling från vår globala säkerhetsorganisation. 

Kostnadseffektivt

Alla kostnader för licenser, infrastruktur, support och kompetensförsörjning ingår i vår prismodell som bygger på att kunderna betalar per användandegrad.

 

Female standing at interactive digital kiosk with smartphone in hand
Hand pointing at diagram, while other hand writing down numbers with a pen.

Vad innehåller affärsintegration? 

Affärsintegration hanterar mottagning, behandling och överföring av affärsinformation som exempelvis e-handelstrafik, e-fakturor, logistik- och finansiella meddelanden. Affärsintegration stöder konvertering mellan standardformat för e-fakturor inklusive XML-baserade standarder. Som tillval kan vi även skapa skräddarsydda konverteringar anpassade efter era förutsättningar. 

Affärsintegration inkluderar hårdvara, teknisk infrastruktur och licenser. Som kund betalar ni för införande, konfiguration och användandegrad exempelvis per meddelande eller per kilobyte. Vi erbjuder en användarvänlig och intuitiv kundportal för att ni själva ska kunna spåra och följa meddelanden och dokument som skickas mellan de olika IT-systemen.  

Tack vara lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här startar ni upp affärsintegration

Projekten kan se olika ut beroende på kundens behov och uppstart genomförs med utgångspunkt i vår projektmodell där följande faser ingår:

Processbild