CGI erbjuder en lösning för att säkra upp kommunikationen med de mobila enheterna med hjälp av certifikat.

MOBILA ENHETER I ARBETET

Att använda mobila enheter i arbetet blir allt vanligare och användningsområdena är många. CGI erbjuder en lösning för att säkra upp kommunikationen med de mobila enheterna med hjälp av certifikat. Med ett certifikat i den mobila enheten får användaren möjlighet att till exempel ansluta sig till företagets WIFI nätverk. Det ger även ett säkrare sätt att synkronisera e-post och kalendern via ActiveSync samt möjlighet till autentisering mot interna system såsom tidsrapportering, intranät och liknande.

PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Tjänsten möjliggör att på ett enkelt sätt utfärda certifikat till företagets mobila enheter. CGI tillhandahåller ett självadministrationsgränssnitt där slutanvändarna själva kan hantera sina enheter. Inloggningen sker med Single Sign-On (SSO) via existerande Kerberos inloggning.

MER INFORMATION

Mobila enheter är en tilläggstjänst som levereras och hanteras av Certificate Services. Grundtjänsten Certificate Services erbjuder utgivning och verifiering av certifikat. Detta kan kombineras med tillval som till exempel automatisk hantering av certifikat och Smarta kort.