Regeluppfyllnad mot lagar och förordningar blir av allt större vikt i dagens samhälle. För att lyckas med detta är kontroll av identiteter och deras behörigheter en nödvändighet. CGI:s tjänst IAM RCMaaS är ett effektivt verktyg för hantering av användarkonton och hjälper till att stärka kontrollen över vilka behörigheter och roller en användare besitter. En kontinuerlig process för att söka, förfina, verifiera och återgodkänna behörigheter bidrar till regeluppfyllnad mot lagar och förordningar samtidigt som det minimerar säkerhetsriskerna och genom bättre kvalitet också sänker kostnaderna för underhåll och administration. 

DIN VÄG TILL KONTROLL ÖVER ANVÄNDARE, ROLLER OCH IDENTITETER

Key benefits

  • Kostnadseffektiv hantering av identiteter och behörigheter
  • Regelbunden återkoll för att säkra att användare inte har onödiga eller direkt felaktiga behörigheter
  • Enkelt sätt att uppnå regeluppfyllnad mot lagar och förordningar
  • Förenklad administration för behörigheter och behörighetshantering
  • Automatisk identifikation av behörighetskonflikter efter regelverk