Organisationer möter idag större krav på identitets- och behörighetshantering än tidigare. Krav ställs på att kunna hantera snabb omställning av personal, (rekrytering, inhyrning, avrekrytering) samtidigt som säkerhetskrav och krav på regeluppfyllnad mot lagar och förordningar ökar. Andra faktorer är krav på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar för administration av identiteter och behörigheter. IAM Koncept är samlingsnamnet för hur CGI arbetar inom området Identitets- och Behörighetshantering. Målet är att hjälpa kunden att få en väl fungerande hantering av identiteter och samtidigt få full kontroll över åtkomst till resurser och information i verksamheten.

Läs hela broschyren genom att ladda ner nedan fil i PDF-format.