IDENTITY PROVIDER (IDP)

Genom CGIs IdP-tjänst behöver ni inte själva utveckla gränssnitt för att hantera svenska e-legitimationer utan istället anpassas ert system eller applikation till SAML 2.0 och ni behöver inte hantera autentiseringen själva, utan kan enbart lita på den identitet IdP-tjänsten lämnar. Ni blir istället en så kallad Service Provider (SP), som litar på IdP.

BRETT LEVERANTÖRSSTÖD

Stödet för SAML 2.0 är brett och många moderna programleverantörer och system stödjer SAML 2.0. Exempelvis svenska leverantörer av säkerhetsprodukter som MobilityGuard, PortWise och NordicEdge. Men även stora leverantörer som RSA, IBM, Oracle och SAP stödjer SAML 2.0. Det finns även open-source produkter som exempelvis OpenSSO, OIOSAML och OpenSAML.

EN ANSLUTNING – INGET UNDERHÅLL

En fördel med anslutning med SAML tekniken är att ni inte behöver bekymra er för förändringar som sker kring nya utgivare av e-legitimationer eller teknikförändring kring pki-klienter. IdP lämnar alltid över namn och personnummer på användaren till SP efter en lyckad autentisering som IdP:n helt ansvarar för att utföra.

INLOGGNING MED ALLA UTGIVARE

Inloggning kan ske med BankID på fil & kort, Mobilt BankID och samtliga e-legitimationer från Nordea och Telia. CGI har även en IdP som hanterar olika e-tjänstelegitimationer som exempelvis SITHS och Sterias e-tjänstelegitimation.