ENKLARE ADMINISTRATION MED E-FORMULÄR

För att öka servicen för medborgare och minska administrationen kan e-formulär vara till stor hjälp. Ett e-formulär vägleder och förenklar för medborgaren som fyller i uppgifter, samtidigt som det effektiviserar handläggningen för den som tar emot blanketten.

Syftet med e-formulär är att skapa enklare regler, färre blanketter och ett minskat uppgiftslämnande. Myndigheter kan lättare samarbeta, handläggningstiderna minskar och servicenivån ökar. Konkret handlar det om system som skapar webbaserade frågeflöden av blanketter, där kontroller utförs på ett sådant sätt att risken för motstridiga och felaktiga uppgifter minimeras. Eftersom gränssnittet är dynamiskt stödjer systemet olika språkval och individuella anpassningar.

E-formulär medför bland annat:

  • enklare vardag för handläggare
  • minimerad risk för motstridiga och felaktiga uppgifter
  • förbättrade informationsprocesser
  • minskad administration
  • blankettkonsolidering
  • stöd för inventering av information
  • semantiskt språkstöd

INTELLIGENTA FRÅGEFLÖDEN

E-formulär stödjer och vägleder användaren genom formulären på ett logiskt och informativt sätt via hjälptexter och smarta fält som signalerar om ifyllnaden exempelvis har ett felaktigt format. Det gör att det blir lättare för användaren att ”göra rätt” vid ifyllnad av formulär. Rätt information från början ger en kostnadseffektiv informationsinsamling, vilket leder till att medborgare och andra intressenter upplever myndighetens servicenivå som hög.

E-FORMULÄR SOM TJÄNST

CGI levererar e-formulär som tjänst. Tjänsten använder både förifyllnad och validering för att säkerställa informationskvaliteten. Detta tillgodoser även individuella behov av anpassningar. Tjänsten skapar en sammanhållen elektronisk informationsinsamling med elektronisk underskrift. Den stödjer såväl myndigheternas behov av myndighetsgemensamma tjänster som medborgare och andra intressenters önskemål om individuella gränssnitt.

OLIKA FORMAT

När ett e-formulär är redo att skickas in så skickas det automatiskt till myndigheten både som PDF- och XML-fil. Informationen från e-formuläret kan sedan överföras till ärendehanteringssystem, blanketter, e-post, sms etc. Informationen kan även sammanställas på olika sätt såsom elektroniska kvitton, blanketter för utskrift och underskrift eller skrivas in i olika databaser som används i verksamheten.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta: application.servicedesk.se@cgi.com