Företrädare för organisationer

Grunden för Företrädarregistrets funktionalitet är ett register där fullmakter är registrerade och där det framgår vilka som får företräda vilka organisationer. Innehållet i detta register ansvarar kunden för då det administreras i ett modernt webbgränssnitt. 

Inloggning

En inloggningsfunktion tillhandahålls för användarna. Vid inloggningsförfarandet presenteras användaren med en fråga kring vilken organisation denne avser företräda. Användaren matar in organisationsnumret och en respons ges direkt med namnet på organisationen. I nästa steg ombeds användaren identifiera sig med sin e-legitimation för att visa att denne har rätt att företräda den organisation användaren begärt företräde för. Samma förfarande används vid underskriften där användaren åter igen får styrka sin identitet på samma sätt. 

Underskrift

Samma förfarande som vid inloggning används vid underskriften där användaren åter igen får styrka sin identitet på samma sätt. CGIs signeringstjänst skapar ett underskrivet dokument med information ur registret där det framgår vem som skrivit under och i egenskap av företrädare för en viss organisation.


 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta: application.servicedesk.se@cgi.com