Mattias Paulsson

Mattias Paulsson

Head of Dynamics 365

Vägen framåt för affärssystem är extremt spännande. Vi kan bara konstatera att vår värld blir mer och mer komplex. Det finns fler saker att ta ställning till än tidigare, och fler saker att välja på för att differentiera sitt bolag. Områden som varit komplexa måste så småningom förenklas för att göra tid och plats för nya differentierande och upplevt komplexa områden. Tänk bara på hur det fungerat kring många affärssystem? Där brottas organisationer mellan att satsa på ett systemstöd som är standardiserat eller anpassat. Och ett nytt vägval de säkerligen kommer ställas inför är att prenumerera på ett affärssystem som standardiserad tjänst.

Först satsade alla företag på att bygga helt egna affärssystem, något som upplevdes som avgörande för att differentiera sig på marknaden. Men så småningom började företagen istället att satsa på standardprodukter, för att få effekt av att andra tänkt men som i sedan tyvärr anpassades bortom igenkänning (vi är många som till exempel känner igen detta från SAP-projekten 2007-2012).

Vi ser fortfarande många företag som exempelvis vid implementation av CRM och affärssystem, önskar inleda med omfattande workshops för att kartlägga hur företagets processer ser ut. Och hur systemet i sin tur kan anpassas efter verksamhetens behov. Men vi ser också många företag som är villiga att utmana hur de arbetar för att få effekt av ett standardsystem, där projektets utgångspunkt är att minska antalet anpassningar från historiskt höga nivåer.

Det finns även allt fler stora bolag som satsar på att starta nya företag inom koncernen för att testa nya affärsidéer, och inte vill ha för starka kopplingar till befintliga processer. De väljer då i större utsträckning att anpassa sin verksamhet till hur affärssystem fungerar. På så sätt slipper de årslånga projekt av anpassningar, i form av konfigurering eller till och med utveckling. Tid företagen istället kan lägga på att förstå sina kunder och investera där det verkligen gör skillnad för verksamheten.

Skräddarsytt affärssystem för e-handeln

Vi tror att förenkling kommer vara avgörande för framtiden och är en av anledningen till att vi på CGI satsar allt mer på affärssystem som är konfigurerade på förhand, som innebär att vi till exempel kan lansera en brandad e-handel med bakomliggande affärssystem på mindre än sex månader. Att vi dessutom bygger en arkitektur endast baserat på molntjänster som i hög grad kan återanvändas och som skalar i takt med att kundens affär utvecklas – är en stor fördel.

Det kommer även att bli riktigt spännande när företagen är mogna att anpassa sina processer så att de istället kan starta upp en prenumeration på ett affärssystem och stänga ner den direkt när verksamheten förändras.

Vill du ha vägledning framåt med Dynamics 365? Eller kanske veta hur du kan kostnadseffektivisera din e-handel med ett affärssystem? Kontakta oss så berättar vi mer.

About this author

Mattias Paulsson

Mattias Paulsson

Head of Dynamics 365

Mattias är senior vice president på CGI och jobbar som Head of Dynamics 365. Vill du veta mer? Välkommen att besöka vår hemsida Dynamics 365 – affärssystem som optimerar din affär .