Martin Lundqvist

Martin Lundqvist

Vice President, Data Advantage

Ingen har kunnat undgå den hype och de profetior som har kommunicerats gällande Artificiell Intelligens (AI) och möjligheterna till automatisering med hjälp av mjukvarurobotar (RPA). En tung inlaga på detta tema är World Economic Forums rapport ”The Future of jobs” (2016) som förutspår att uppemot 5,1 miljoner jobb kommer att försvinna bara under de kommande fem åren. Detta som en direkt följd av införandet av mjukvarurobotar som kan arbeta dygnet runt och aldrig behöver dricka kaffe.

Jag tror att den stora faran finns i de organisationer som inte tar till sig de nya möjligheterna. Det är där som jobben verkligen är hotade.

Animerad robotdocka som håller i en kopp kaffe

Personligen skulle jag vilja vända på perspektivet och ser istället att tekniken innebär en fantastisk möjlighet till att både göra besparingar och höja kvalitén i er verksamhet. Sen är det ni som väljer hur ni förvaltar överskottet – det kanske blir mer pengar över till forskning och utveckling? Kanske medarbetare som tidigare har jobbat med back-office kan få mer kundnära uppgifter som leder till ökad kundnöjdhet? I de business-case som vi tittar på för automatisering med hjälp av RPA är det sällan nedskärningar av personal som driver, istället handlar det oftast om ökad kundnöjdhet eller ökad kvalité.

Jag tror att den stora faran finns i de organisationer som inte tar till sig de nya möjligheterna. Det är där som jobben verkligen är hotade. Visst kan robotisering leda till att jobb försvinner, men historien har gång på gång visat att de företag och organisationer som bara jobbar på i gamla fotspår är de som riskerar att bli de riktiga förlorarna. Det är där som jobben verkligen är hotade.

Så nu är det dags att välja – kommer du sluta dricka kaffe för att bättre kunna konkurrera med robotarna, eller vill du ta en kaffe med oss för att diskutera möjligheterna?

About this author

Martin Lundqvist

Martin Lundqvist

Vice President, Data Advantage

Martin Lundqvist har över 20 års erfarenhet inom IT-branschen och han var en av pionjärerna inom mobilitetsområdet i Sverige, där han har arbetat i kundprojekt, chefsroller samt som global talesperson för CGI. Martin brinner för att omsätta ny teknik i användbara lösningar och anlitas ...