Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

För ett par veckor sedan kom EU:s nya lagförslag för att ytterligare stärka handlingsplanen för cirkulär ekonomi. I förslaget kom ”nya regler för att göra nästan alla fysiska varor på EU-marknaden mer miljövänliga, cirkulära och energieffektiva under hela livscykeln från designfasen till daglig användning, återanvändning och slutet av livscykeln.” Som business designer med fokus på cirkulära affärsmodeller känns det här som ett otroligt stort kliv framåt.  

När vi nyligen genomförde vår globala undersökning Voice of Our Clients 2021, som bygger på djupgående intervjuer med totalt 1695 chefer och beslutsfattare från stora verksamheter runt om i världen framkom, inte helt förvånande, att hållbarhet nu är en viktig del för att skapa värde framöver. I Skandinavien uppger så många som 72 procent av företagen att miljömässig hållbarhet är en viktig del i att skapa värde för kunder och andra intressenter. 44 procent uppger till och med att det är en mycket viktig del i att skapa värde. Det är en dubbelt så hög siffra som för europeiska företag och fyra gånger högre än nordamerikanska företag. Då borde vi i Sverige vara på god väg att klara våra hållbarhetsmål, inte sant? Nej, inte alls faktiskt. I Sverige når vi den så kallade ”Overshoot day” långt innan december varje år. Vi lever långt över våra planetära resurser och rankas som ett av de sämsta länderna i världen. 

Jag spenderar mina dagar med att förstå hur vi ska kunna ändras och förändra detaljhandeln på riktigt genom en rad innovationsprojekt som söker att få företag och människor att agera cirkulärt. Något som är ett av de mest effektiva sätten att få ner sina utsläpp och fortsätta leverera värde. Så vad innebär en cirkulär affärsmodell? Jo, att som företag till exempel sälja något som inte är gjort av råmaterial utan av återvunnet material och ta  tillbaka sina produkter in i värdekedjan. Att försöka minska svinnet och att så lite resurser som möjligt omvandlas till avfall. Som kund kan det innebära att reparera en produkt eller köpa begagnat istället för nytt och på så vis förlänga en produkts livslängd och minska ens individuella C02 avtryck.  

Många anledningar att runda av linjär produktion 

Vi (i detaljhandeln) har tyvärr byggt upp en hel industri och format kundbeteende efter ”Take, make waste”. Vi har tittat på ständig tillväxt i försäljningsvolym och blivit experter på att producera billigt, snabbt och möta kundernas behov. Sedan 1950-talet har den största delen av all produktion skett enligt linjära processer. Företag använder någon form av råmaterial, raffinerar eller tillverkar av det, för att sedan sälja produkten, som ofta hamnar på tippen efter en längre eller kortare tids användning. Det är helt absurt från ett ekonomiskt perspektiv. Och som de flesta vet, katastrofalt ur ett miljöperspektiv. Men så behöver det verkligen inte fungera, om vi istället fokuserar på att uppfylla det verkliga kundbehovet på nya innovativa sätt kan vi fortsätta leverera värde men utan den co2 utsläpps-prislapp som kommer på köpet. Börja tänka cirkulärt. Hur kan vi i så många år helt ignorerat att ta in värdet av en produkt i slutet av sin livscykel? Med dagens råvarubrist och ökande priser känns en cirkulär process självklar för mig.  

Kom närmare kunderna 

Den ekonomiska drivkraften är självklart central men det är långt utöver den enda fördelen med att implementera en cirkulär värdekedja.   

Många företag har idag stort fokus på att bli mer kundcentrerade och att öka kundupplevelsen. Detta går hand i hand med en cirkulär affärsmodell. Genom att komma närmare sina kunder och bättre förstå vad kunderna vill ha, kan informationen spelas in enklare i design- och utvecklingsprocessen så att produkter utvecklas enligt cirkulära designprinciper. vilket innebär att producenter redan i utvecklingen och designen av en produkt tar hänsyn till att produkten ska gå att återvinna eller återbruka. Med det perspektivet behöver produkter tillverkas av material som i sig kan utgöra en råvara in i någon annan produktion. Det möjliggör för att avfall och restprodukter kan ses som ytterligare en intäktsmöjlighet.  

Då kan träffsäkerheten för nya produkter och varor bli större. Det kan leda till att producenter vågar satsa på dyrare materiel med bättre kvalitet, mindre kvantiteter och produkter som har längre livslängd -  eftersom de redan vet att köparna finns och att materialet kan återbrukas. Det kan minska överproduktion och få företag bort från ett kortsiktigt förhållningssätt där billigt producerade varor pumpas ut på en marknad i förhoppning att någon köper dem. 

Cirkulärt i praktiken 

Kanske abstrakt i teorin men några exempel jag brukar titta på är till exempel produkten Aqua Faba, alltså kikärtsspad. Aqua faba är det du häller av i zinken från konserverade kikärtor, vilket kan bli vegansk majonäs och äggsubstitut i chokladkakor. Novelis gör aluminiumprodukter som till exempel bilar och flygplan av återbrukat material. Eller varför inte svenska Renewcell som gör nya textiler av gamla.  

På CGI har vi nu flera kunder som arbetar mot cirkulära affärsmodeller. Kunskapen för att möjliggöra en cirkulär affärsmodell sitter ju såklart i den otroliga expertis våra kunder har inom sina fält, men man behöver också hjälp med att veta vad för möjligheter som finns för att staka ut vägen. När jag tittar på nya cases ställer jag mig frågorna; Vad är det för kundbehov företaget vill lyckas uppfylla? Kan det vara en tjänst istället för produkt eller måste alla kunder äga sin egen ”produkt”? Var kan vi hitta tillverkningsmaterial som är återvunnet? Hur kan vi se till att produkten hamnar så långt upp i avfalls-hierarkin som möjligt?  

Det är ofta komplext, kräver innovationsprocesser med kontinuerlig återkoppling och ibland även en hel del förändringsledning. Men det går! Det kan till och med bli helt fantastiskt med engagerade medarbetare, ökade marginaler och minskade co2 utsläpp. Det är några av de otroligt positiva effekter ett holistiskt perspektiv på hållbarhet kan ge.  

Med de nya lagförslagen känns en hållbar framtid lite mindre avlägsen. Att jobba mot cirkulära affärsmodeller är inte bara bra ekonomiskt, mer miljövänligt och än mer kundnära. Det kan öppna helt nya möjligheter för en verksamhet i form av partnerskap och för kunders och medarbetares engagemang och lojalitet.  


KÄLLOR: 
HTTPS://WWW.SUSTAINABLEDEVELOPMENTINDEX.ORG/ 
WHAT IS A CIRCULAR ECONOMY? | ELLEN MACARTHUR FOUNDATION 
COUNTRY OVERSHOOT DAYS 2022 - EARTH OVERSHOOT DAY 
NET-ZERO CHALLENGE: THE SUPPLY CHAIN OPPORTUNITY | WORLD ECONOMIC FORUM (WEFORUM.ORG) 

Är du mer intresserad av hur vi på CGI kan hjälpa dig i dessa frågor?

About this author

Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

Rut Meyersson Afrell är en Business Designer med expertis inom regenerativa affärsmodeller, innovation och cirkulär ekonomi. Hennes fokus är inom retailindustrin, där hon erbjuder sina kunder expertkompetens inom cirkularitet, affärsmodells- och serviceinnovation. Hon har varit konsult till de största retailbolagen i världen inom bland annat ...