Redan 1949 myntades begreppet ”white collar crime”, på svenska kallat manschettbrott, av den amerikanska kriminologen Edwin Sutherland. Med det menas ekonomisk brottslighet såsom skatteflykt, olovlig prissättning, karteller och annat som han menade inte uppmärksammades och bestraffades proportionerligt eftersom det inte var lika synligt som annan brottslighet. Penningtvätt är inte sällan toppen på ett isberg av grov kriminalitet.

Vi frågade Jimi Inge som leder CGI:s verksamhet inom RegTech, regulatory technology, om varför penningtvätt är så allvarligt.

Jimi Inge
Jimi Inge

”Penningtvätt är egentligen nästan alltid ett symptom på en mycket grov brottslighet. Om man inte upptäcker och stoppar penningtvätt så kan det leda till att pengar som härrör från exempelvis drogförsäljning, människohandel och mutbrott glider under radarn och kan konsumeras fritt i samhället”, säger Jimi Inge.

Om inte banksystemet arbetar effektivt med dessa frågor resulterar detta i att olagliga verksamheter av den typen kan fortskrida eller öka i omfattning. Samtidigt handlar det enligt Jimi Inge ofta om enstaka transaktioner, dolda bland miljontals andra. Och utan avancerad teknik räcker inte regelverk och manuella kontroller långt.
 
”Regelverken blir hårdare och företag som inte följer AML-regelverken riskerar inte bara en ekonomisk förlust, utan även förlusten av förtroende från kunderna, allmänheten och ägarna. Att medvetet, eller omedvetet, bryta mot regelverken kan innebära en högst påtaglig ekonomisk konsekvens”.

Ett brott mot reglerna kan kosta upp till 1 000 000 EUR eller 10 procent av den totala årsomsättningen, vilket som nu är högst. Men utöver den ekonomiska förlusten finns risken för en förtroendekris. När kunder och investerare börjar hoppa av kan det leda till strömhopp med mycket allvarliga och långtgående konsekvenser för verksamheten. 

”I dagens mediala samhälle startas häxjakter på bankerna som inte vet vilka kunder de har eller vart deras pengar i sin tur kommer ifrån. Därför gäller det att ta ett grepp om detta innan det blir ett allvarligt problem”, avslutar Jimi Inge.

Läs mer om hur vi på CGI hjälper banker att stoppa penningtvätt.