Triage, alltså fördelning av patienter till rätt sjukvårdsnivå via chatbot eller telefon, är något som varit föremål för diskussion, bland annat i den offentliga sektorns huvudmedium Dagens Samhälle. Det finns en föreställning att triage snarare än att vara en hjälp för patienten, är en metod för att sortera bort patienter som vill träffa en läkare och hänvisa dem till andra yrkeskategorier eller till egenvård.

Det är synd om den typen av föreställning biter sig fast, menar Kerstin Engman, senior konsult e-hälsa, CGI:s nationella e-hälsoteam, som tillsammans med Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare och VD för Doctrin AB, skrivit ett debattinlägg i frågan i Dagens Samhälle.

Kritiken blandar ihop äpplen och päron, menar Anna-Karin och Kerstin. Den kan vara befogad när det handlar om äldre, telefonbaserad triage. Där vet den som svarar ofta ingenting alls i förväg om den som ringer, vilket kan leda till ett bollande med frågor och ett hänvisande till olika avdelningar.

Modern triage fungerar dock på ett helt annat sätt. När patienten kontaktar vårdgivaren online via chatt, samlas informationen in till en sjukdomshistoria om patienten som oftast är fullt tillräcklig för att kunna ge råd online, ibland med hjälp av bild- och videostöd. Väldigt många patienter uppskattar att få sådan vård i hemmet och slippa ta sig till en vårdcentral. Då kan också de läkarbesök som faktiskt måste ske på plats bli mindre stressartade och av högre kvalitet, skriver debattörerna.

Anna-Karin och Kerstin betonar att de förstås också tycker att fysiska läkarbesök är viktiga, men ser inte att det finns någon motsättning mellan läkarbesök på plats och triage. De ser istället modern triage som ett viktigt sätt att säkra att de givna vårdresurserna fördelas på det mest optimala sättet ur vårdsynpunkt. Inte minst är det viktigt när allt färre ska vårda allt fler i framtiden.

Ta del av hela debatten här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/triage-ar-en-forutsattning-for-att-losa-vardskulden/