Våra tjänster för Hybrid IT erbjuder en solid styrning av alla affärsplattformar, över flera molntjänster och traditionella IT-system i en konsoliderad vy. Det minimerar kostnader och risker men maximerar agilitet och värde. CGI kan hantera drift för alla olika miljöer, men nu med en väsentligt högre grad av automation och provisionering i realtid.

CGI Unify360 tillhandahåller en enhetlig IT-plattform, konsulttjänster, ramverk och praxis för att förstå en organisations hela IT-portfölj, skapa sammanhängande strategier som anpassar IT till affärsmål och maximerar IT-investeringar som ett resultat. Vi hjälper er att maximera nyttan av hela miljön och våra strategiska relationer med ledande leverantörer av molntjänster som Amazon Web Services och Microsoft Azure.

CGI och Valmet i avtal om global outsourcing