Satu Kiiski asiantuntija CGI

Satu Kiiski

Global Director, Banking

Pankit haluavat tarjota erinomaisen digitaalisen asiakaskokemuksen.

CGI:n vuosittainen globaali asiakaskysely Voice of Our Clients näyttää, että pankit kasvattavat panoksiaan tietotekniikkaan. Painopiste on erityisesti uusissa palveluissa, joiden tulee tarjota pankin palvelut asiakkaalle helposti, tietoturvallisesti ja pankin näkökulmasta tehokkaasti.

Maailmanlaajuisesti digipalveluiden käyttö on kasvanut valtavasti viimeisen kahden vuoden aikana. Suomalaisten pankkien digipalvelut olivat jo ennen pandemiaa todella edistykselliset. Viimeisen kahden vuoden aikana pankit ovat panostaneet vielä enemmän digipalveluihin, mistä johtuen suomalaisten pankkien palvelutaso on pysynyt erinomaisena myös pandemian aikana. 

Pankit panostavat nyt asiakaskokemukseen ja automaatioon sekä kyberturvallisuuteen ja legacy-järjestelmien uudistamiseen. Suomalaiset toimijat ovat edelläkävijöitä teknologiaympäristön harmonisoimisessa.

Globaalilla tasolla vanhat peruspankkijärjestelmät hidastavat pankin palveluiden kehittämistä. Suomessa ollaan näissäkin asioissa keskimäärin edellä globaalia kehitystä.

Jotta pankkipalvelut vastaisivat jatkuvasti kehittyviä kuluttajien toiveita, pyrkivät pankit siirtymään yhä ketterimpiin kehitysmenetelmiin. Tällä saralla tämän hetken suurimmaksi haasteeksi koetaan resurssipula. Lisäksi kulttuurimuutoksen eteenpäinviemisessä ja esimerkiksi ketterien menetelmien nykyistä laajemmassa hyödyntämisessä on vielä tehtävää.

Toinen keskeinen tapa nopeuttaa ja tehostaa kehittämistä on pilven hyödyntäminen. Tämän suhteen erinäiset sääntelyt tuovat haasteita erityisesti Euroopassa.

Toiminnan on oltava tietoturvallista ja tehokasta

Panostus kyberturvallisuuteen on jatkuvasti erittäin tärkeä painopistealue, jonka ajankohtaisuutta kasvattaa muun muassa verkkopankkitunnusten kalastelun jyrkkä nousu.

Pankkien on jatkuvasti tehostettava toimintaansa. Automaation hyödyntämisestä on tullut luonnollinen osa pankkien toiminnan kehittämistä. Pelkän robotiikan sijaan tehdään yhä enemmän ratkaisuita, jotka hyödyntävät myös älykästä automaatiota, kuten esimerkiksi dokumenttien automaattinen lukeminen, tikettien automaattinen lajitteleminen tai puheen tunnistaminen.

Vaikka pankkitoimialalla valitsee selkeästi yhteisymmärrys digitalisaation suunnasta, kuitenkin vain 35 % vähittäispankkien johtajista ilmoittaa saavuttaneensa odotetut tulokset digitaalisilla strategioillaan. Mikä neuvoksi?

Vastaus on kokonaisvaltainen digitaalinen transformaatio;

On tärkeää, että teknologia sulautuu koko pankin arvoketjuun. Muutosohjelmien tulisi kääntyä erillisistä teknologiaprojekteista liiketoiminnan muutosaloitteisiin, jotka huomioivat sekä kulttuuriin, toimintaan, että arkkitehtuuriin liittyvät muutokset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pankkisektorin investoinnit jatkavat kasvuaan. Samaan aikaan automaation ja muiden digitaalisten ratkaisujen rooli vahvistuu yhdessä infrastruktuurin uudistumisen kanssa. Erityisesti vähittäispankeissa nähdään tarvetta lisätä panostuksia applikaatiokehitykseen. Kaiken kaikkiaan riippuvuus hallituista palveluista ja pilvestä on huomattavassa nosteessa unohtamatta kestävää kehitystä yhtenä avaintekijänä asiakasarvon tuottamisessa. Tätä vauhdittamaan avuksi on tullut myös EU regulaatio ESG:n osalta.

 


CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGIläiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

Satu Kiiski asiantuntija CGI

Satu Kiiski

Global Director, Banking

Satu supports CGI’s banking clients across Europe, working to ensure they benefit from our end-to-end banking insights, services and solutions. Before this position, Satu served CGI’s banking clients in Finland for the past several years.