CGI i samarbete med IT&Telekomföretagen

Behovet av effektivisering av vården är större än någonsin, där de val regionerna gör gällande infrastruktur och molntjänster ska skapa förutsättningar för ny teknik och digitala tjänster. Men vilka vägar finns att gå med rådande lagstiftning? Är hybrid cloud ett av svaren? Hur viktigt är det att ha svenska leveranser? Vilka hinder finns fortfarande kvar? Ansvarsfrågan?

Agenda för samtalet

  • Välkommen
  • Modererat samtal
  • Frågor och svar

Christina Ramm-Ericson

Näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen.

christina-ramm-ericson

Daniel Forslund

Ordförande, SKR:s beredning för digitalisering.

daniel-forslund

Gunilla Tågerup Dolovski    

Public Sector, Google Cloud Sverige.

Gunilla Tåegrup Dolovski

Daniel Melin                    

Strateg, Skatteverket.

Daniel Melin

Greger Wikstrand

Chefsarkitekt digital transformation, CGI.

Bild på Greger Wikstrand