Utmaningarna inom e-handeln är åtskilliga. Att förstå och tillgodose kundens önskemål baserat på dess intentioner och beteende är helt avgörande för att nå en tillräckligt hög konvertering och därmed nå sina försäljningsmål på sin e-handelsplats. Men kundens intentioner är svåra att fånga, mäta, och inte minst, att agera på. Som e-handlare har du dessutom väldigt kort tid på dig att göra ett gott intryck. Lyckas du inte, kanske kunden överger din webbsida för att få sina förväntningar infriade någon annanstans.

Dock finns det många möjligheter att ta tillvara på inom e-handeln, som växer i alla produktkategorier till nya, höga nivåer. Genom att investera i rätt teknik och lösningar kan man skapa en kultur för att förstå kunden bättre. Genom att nyttja den senaste tekniken inom datainsamling, artificiell intelligens (AI) och analys, är det möjligt att på djupet förstå̊ hur kundens beteende ser ut genom hela köpresan och öka sannolikheten att kunden faktiskt köper dina produkter.

Tillsammans med Apptus, ett ledande företag inom e-handelslösningar (relevans, AI, automation, online merchandising), lyfter vi i detta webbinarium dessa utmaningar. Vi kommer att prata om de lösningar som finns för att öka konverteringen på sin e-handelsplats, och hur man sträcker sig längre än till att enbart lyckas med sin personalisering och rekommendationer. Under webbinariet får du en djupare förståelse för vad som är mest relevant för kunderna när de besöker din e-handel.

Vi lyfter bland annat frågor som:

  • Hur kan man dra nytta av AI för att tillmötesgå kundernas intentioner?

  • Hur bli man tillräckligt relevant och därmed hjälper kunden att lättare hitta rätt produkter och tjänster?

  • Vad behövs för att förbättra kundens engagemang och öka konverteringen?

  • Fallstudier

Isabelle Athle, Senior data scientist på CGI

Isabelle är en senior data scientist med lång erfarenhet av att arbeta med att analysera, förstå och påverka kundresor inom retail. Hon har en proaktiv inriktning där arbetet baseras på samarbetet mellan strategi- och exekveringsteam.

Som marknaden ser ut idag ligger den stora vinsten i förmågan att skapa och bibehålla strukturerade och flexibla team som involverar olika typer av kompetens under hela processens gång.

Team som kan jobba agilt med tydligt fokus på, och förståelse för, verksamhetens mål uppnår en fail fast, learn fast miljö som snabbare genererar värde tillbaka till verksamheten.

Isabelle Athle

Michael Mokhberi, VD på Apptus

Michael har en magisterexamen från Lunds universitets matematikerprogram, följt av 25 års erfarenhet av hur matematik kan nyttjas för smartare ehandel. Apptus grundades utifrån de lärdomar och innovationer som föddes ur Michaels roll som teknisk rådgivare till några av de största ehandlarna i Europa. Michael har en förmåga att förklara det komplexa på ett lättförståeligt och engagerande sätt och är därför en uppskattad talare vid universitet och konferenser. I rollen som VD och medgrundare har han utvecklat Apptus till en av världens ledande specialister inom AI för smartare ehandel. Michael tilldelades det prestigefyllda SMIL-priset som årets IT-innovatör 2004. År 2013 tilldelades han Lund Citys årets entreprenör.

Michael Mokhberi