CGI ASOP möjliggör för organisationer att påskynda affärsagiliteten genom att erbjuda en funktionell metod för tjänsteleverans baserad på bästa praxis, verktyg, metoder, mätvärden och instrumentpaneler.

Vår industrialiserade metod kännetecknas av en konsoliderad kunskapsbas; noggrann rapportering av servicenivåer; integration med ärendehanterings-, tidsregistrerings- och faktureringssystem; faktabaserad analys; prognostisering av applikationsefterfrågan samt förmågor inom agil utveckling och DevSecOps.

Agilt planeringsarbete med Post-it lappar

Genom att förbättra hela programlivscykeln levererar CGI ASOP fördelar som:

  • Innovationssynlighet: Förbättra verksamheten och öka effektiviteten för att driva transformation och skapa värde. Proaktiv synlighet av tjänsteutfall genom aktiv övervakning och mätning hjälper dig att förutse affärsbehov och driva tjänsteexcellens.
  • Kostnads- och schemaoptimering: Minska "drifts"-kostnader genom automatisering, innovation och lean-koncept.
  • Kunskapsbevarande: Säkerställ att din organisation "agerar som en" genom samarbetsmekanismer på operativ nivå. Användning av lean-tekniker för att samarbeta och dela kunskap minskar felaktigheter och ökar responsiviteten och servicenivåerna. Vi hjälper dig att säkra och sprida kunskap om applikationsportföljen, eliminera enskilda kunskapspunkter samt integrera en kommunikations- och dokumentationscykel i dina processer.
  • Inbyggd kvalitet och säkerhet: Använd "shift-left"-koncept för att bygga in kvalitets- och säkerhetspraxis.
  • Företagsagilitet: Driv långsiktigt värde och fördelar genom agilitet och fokus på modernisering.

Anpassad till industristandarder

CGI ASOP är en disciplinerad metod för hantering av applikationstjänster som överensstämmer med:

  • Industristandarder (ITIL®, CMMI®)
  • Ingenjörsaktivering (Agile, DevSecOps)
  • CGI´s Client Partnership Management Framework (CPMF)

CGI ASOP är en del av våra omfattande applikationstjänster som hjälper organisationer att driva strategiska transformationer och affärsresultat.

Närbild på en surfplatta där ett team granskar grafer med data