Teckentolka dina elektroniska dokument och fakturor

Vill ni öka tillgängligheten till er information och effektivisera era dokumentprocesser?

Genom att teckentolka digitala dokument och fakturor kan vi göra dem sökbara för er - något som fler och fler kunder väljer att få hjälp med.

  • Antal kunder: 200

  • Antal skannade fakturasidor/år: 16 300 000

  • Antal skannade dokumentsidor/år: 19 600 000

Genom att nyttja CGI:s tolkningstjänst tillsammans med vår validering för mailade dokument och fakturor, kan ni snabbt och enkelt börja använda er av elektroniska dokument­processer. CGI:s erbjudande består av central mottagning, tolkning av dokument/fakturor med marknadsledande tolkningskvalitet, radtolkning och fullt stöd för bilagor. Tjänsten omvandlar alltså ert mailade material till digitala dokument. Leveransen av de digitala dokumenten sker slutligen i ett överenskommet format som anpassats efter ert mottagande system.

På CGI bygger vi externa och interna systemintegrationer där respektive system ansluter sig till tjänsten en gång och därefter kan kommunicera med övriga system. Tjänsten tillhandahålls som en funktionstjänst, vilket inkluderar funktionstjänsteleverans av infrastruktur, applikationer och kompetens för att förvalta och övervaka informationsflöden mellan interna och externa system.

Tjänsten skräddarsys för varje kunds behov. Eftersom den är uppbyggd med standardiserade bas- och tilläggsmoduler är det enkelt att anpassa den. Kontakta oss för att höra mer om hur CGI:s innovativa lösningar kan hjälpa din verksamhet till ett effektivare flöde av data och dokument.