Att rekrytera nya kunder är svårt, tidskrävande och dyrt. Därför inser allt fler företag värdet av att implementera ett CRM-system för att vårda och utveckla sina kundrelationer och för att bygga ett långsiktigt engagemang. Ett CRM-system är ett verktyg som hjälper till på resan, men det är inget självspelande piano. För att uppnå maximal effekt krävs det att företaget har en CRM-strategi och taktik på plats för att etablera, underhålla och utveckla lönsamma och långsiktiga kundrelationer. Vi ger sex tips för att lyckas med CRM-strategin.

1. Identifiera kundresor

Genom att identifiera kundresor kommer du förstå hur kunden interagerar med din verksamhet och kan därefter anpassa ditt arbete med CRM, marknadsföring och digital närvaro. När och var sker konvertering? När kontaktar man kundservice? Vilken typ av content tar kunden del av? Vilken funktion fyller de olika kanalerna i kundresan? Tänk på att det är den sammanlagda bilden av alla anhalter på kundresan som skapar kundens sammantagna intryck av ditt företag.

2. Interna ambassadörer

CRM-systemet är ett verktyg som ger förutsättningar för succé. Dock är det företagets personal som kommer se till att målen nås. Engagera och inspirera personalen redan i ett tidigt skede för att bygga interna CRM-ambassadörer som tar arbetet till en högre nivå. Engagemang sprider sig som ringar på vattnet!

3. Kunden i fokus för ökad lojalitet

En ung kvinna i ljusblå blus sitter vid ett högt cafébord vid ett fönster i en öppen lokal och hon vänder sig leende in mot lokalen som för att prata med någon

En kundcentrerad strategi kräver att såväl vision som mål tydligt fokuserar på en meningsfull kundupplevelse. Genom att ständigt förbättra och optimera kundupplevelsen stärks kundlojaliteten. Genom att samla och analysera data kan du anpassa erbjudanden och content baserat på kundens intressen och aktivitet. Detta gör det möjligt att identifiera nya affärsmöjligheter att agera på. Du vet väl om att återkommande kunder spenderar nästan dubbelt så mycket som en ny kund?


Läs även


 

4. Analysera, justera och optimera!

Alla företag har sina unika förutsättningar för att lyckas. Ingen strategi i världen är bättre än sitt genomförande. Genom att testa och analysera de data som CRM-verktyget genererar kommer du bygga underlag och insikter för att löpande justera och optimera affären för ökad omsättning och lönsamhet.

5. Content och kanal – en viktig del av en CRM-strategi

Content är en stor del av hjärtat för CRM. Därför är det extra viktigt att ha en content- och kanalstrategi på plats med fokus på att bygga långsiktiga relationer och engagemang. Låt dina ägda kanaler äga det content du vill låta kunden ta del av. Driv trafik till din webb genom fokus på SEO och genom att sprida content i exempelvis sociala medier eller nyhetsbrev. Skapa en content-plan och redaktionell kalender för att underlätta arbetet.

Utgå från vad kunden är intresserad av och inte företaget eller produkten/tjänsten när du skapar content

 


Behåll och utveckla dina viktigaste tillgångar - medarbetarna

Läs mer om vårt erbjudande inom HR och lön


 

6. Koppla ett Marketing Automation system till ditt CRM

Förbättra och automatisera dina marknadsrelaterade processer för effektiv och lönsam kundbearbetning. Med hjälp av alla data som CRM-verktyget tillhandahåller kommer du kunna kommunicera på ett för kunden relevant sätt, skapa automatiserade utskick och samla in kundinformation till ditt CRM via exempelvis formulär och undersökningar.  

Ett framgångsrikt arbete med CRM handlar alltså inte bara om att köpa en magisk programvara som kommer förändra din verksamhet. Nyckeln till framgång ligger i att nyttja verktyget för att förstå dina kunder bättre och därmed kunna skapa förutsättningar för att nå företagets uppsatta affärsmål.