Stockholm, 28 November 2018

Migrationsverket har valt CGI som leverantör av externa agila team för stöd i utvecklingsarbetet. Enligt avtalet som sträcker sig över två år, med möjlighet till två års förlängning, kommer CGI att stötta utvecklingsarbetet på Migrationsverket genom att leverera team som arbetar enligt agila principer.

Stockholm, 28 november, 2018. Migrationsverket väljer CGI som leverantör av agila utvecklingsteam. Myndigheten, vars uppdrag bland annat är att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap, har genomfört en upphandling i syfte att snabba på utvecklingen av olika lösningar som ska hjälpa Migrationsverket hantera verksamhetens utmaningar. Ordervärdet uppskattas till totalt cirka 140 miljoner kronor.

Två av de mest omvälvande frågorna i samhället, digitalisering och migration, hanteras idag av Migrationsverket som har stort behov av kapacitet och kompetens i myndighetens många utvecklingsprojekt. Det handlar enligt upphandlingsunderlaget om uppdrag inom systemutveckling och systemförvaltning, applikationsdrift, förstudier, analyser och utredningar.

”Att stötta en snabb och effektiv systemutveckling enligt så kallade agila principer är något vi på CGI har arbetat med sedan långt innan modellen fick sitt namn. I vårt globala leveranscenter i Östersund arbetar vi med agil utveckling och förvaltning – särskilt inom Java- och .Net-plattformarna. CGI:s stora differentiering är den lokala förmågan, med 30 kontor runtom i Sverige, i kombination med vår globala leveransmuskel vilket ger oss möjlighet att alltid hitta rätt lösning för varje kund”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

Bland projekten som Migrationsverket nämner i sin upphandling finns lösningar för automatisering av ärendehantering och hantering av ekonomisk ersättning till kommuner, landsting, biträden och de sökande. Andra områden där de agila teamen kan komma in och stötta är kring digitala identiteter för asylsökande, ökad mobilitet, samt utveckling av den interna digitala arbetsplatsen med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

”En viktig faktor i vår upphandling var säkerheten. CGI har flera leveranscenter i Sverige med en lång historik från att arbeta med säkerhetsskyddade leveranser mot både företag och offentlig sektor. Det innebär en stor vana vid att leverera enligt de krav på personal, rutiner, teknik och skalskydd som vi på Migrationsverket efterfrågat”, säger Stefan Andersson, enhetschef på Migrationsverket.