CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter. Du får en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang.

På CGI arbetar vi ständigt med att erbjuda en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt för alla medarbetare – som vi kallar medlemmar – att känna delaktighet och få utvecklingsmöjligheter. Redovisningen beskriver hur vi arbetar för att främja mångfald, karriärutveckling och jämställdhet i vårt företag och i branschen som helhet.

Du kan också ta del av några exempel kring hur vi på CGI stödjer våra kunder genom att utveckla lösningar som främjar ett hållbart samhälle och tar tillvara på de affärsmöjligheter som dagens och framtidens samhällsutveckling skapar. 

Läs mer i Hållbarhetsredovisning 2019 (the report is also available in English).