Att säkerställa att HR-processerna möter omvärldens och verksamhetens krav på ett effektivt sätt frigör tid för att arbeta med de strategiska HR-områdena som utvecklar och stödjer affärs- och verksamhetsmålen. Genom att standardisera processer och arbetssätt som upplevs mycket administrativa kan flera effektivitetsvinster göras. Vi hjälper er att identifiera dessa områden. Med HReView har CGI tagit fram en enkel tjänst för att hjälpa våra kunder att komma igång med förändringsarbetet.