COVID-19 pandemin fortsätter att påverka samhällen över hela världen. För att hjälpa våra kunder att navigera genom pandemikrisens faser lanserade CGI ett initiativ som vi kallade ”Respond, Rebound, Reinvent” för att erbjuda tjänstekontinuitet i dessa utmanande tider. Under det här året är jag stolt över att vi på CGI, trots pandemin, har fortsatt att prioritera och bli ännu mer engagerade i att integrera hållbarhet i alla områden av vår verksamhet.

Under flera år har CGI haft som mål att ha fossilfri verksamhet i Sverige till 2030 och vi är på god väg att nå det målet. Alla affärsenheter i Sverige har ett miljöledningssystem som följer miljöstandarden ISO 14001. Från och med 2020 är vi stolta över att koncernen utvidgar sina åtaganden genom att gå med i FN:s Global Compact och har även målsättningen att ha netto-noll utsläpp till 2030 i våra verksamheter globalt.