Användandet av molntjänster växer snabbt och det finns goda anledningar till varför. Med den flexibilitet och skalbarhet som molnanvändandet för med sig kan man utnyttja nya teknologier, öka sin motståndskraft och anpassa sig till förändrade krav.

Men för att lyckas med sin molntransformation behöver flera delar finnas på plats som rör organisationen, medarbetarna, de nuvarande teknologier man använder, säkerhet och kostnadskontroll. Hur väl stämmer till exempel er nuvarande cloud-modell överens med er övergripande affärsstrategi? Har dina medarbetare tillräcklig kompetens.. för att 

Innan du forsätter - läs igenom informationen nedan (survey in english)

The questions are statements about cloud adoption best practices, grouped into 6 dimensions:

  • Business
  • People
  • Technology
  • Compliance & Security
  • Sustainability
  • Cost Control.

For each statement select the choice that best describes where your organization:

a.) currently stands 
b.) where you would want to be in future (3 years from now).

The question no. indicates the dimension for which the statement has been made.