Samarbete. Informationsdelning. Beslutsfattande. Så kan man sammanfatta vardagen hos de flesta framgångsrika företag och organisationer. I grund och botten handlar all verksamhet om samma sak – att i koordinerad samverkan lösa en given uppgift. Från budgetering, planering, attestering och tidrapportering till analys och uppföljning av resultatet. CGIs affärssystem Raindance stödjer hela den processen och tillhandahåller centralt de fakta och den överblick som krävs för att rätt beslut ska fattas vid planering, styrning och uppföljning.

Raindance är ett flexibelt och webbaserat hjälpmedel som samlar företagets alla administrativa processer i en sammanhängande digital helhet. Raindance tillhandahåller all nödvändig information i ett konstant uppdaterat gemensamt system och gör den enkel att dela mellan olika medarbetare, avdelningar och divisioner. Det intuitiva gränssnittet gör Raindance till ett användarvänligt verktyg för elektronisk hantering av all sorts administration, från inköp av varor och tjänster till attesterandet av fakturor.

Läs mer genom att öppna broschyren nedan i PDF-format.