Tillväxten i friskolekoncernen Lärande i Sverige skapade ett behov av ett system för att hantera både HR och lön. Valet föll på HR-SuccessFactors tillsammans med lönesystemet POL, båda från CGI. 

Ladda ner och läs mer i PDF:en.