Genom att omvandlas från en traditionell säljkår till en digital har Hilding Anders skaffat sig nya förmågor som de kan konkurrera med. Skillnaden ligger i metodik, arbetssätt, gemensamt system och ett antal produktivitetshöjande verktyg som skapar grunden för att arbeta effektivare på marknaden.

Hilding Anders har arbetat med att förändra säljarens roll, arbetssätt och metodik, analysunderlag och att göra organisationen mobil.

Microsoft Dynamics CRM som en digital gemensam plattform för:

  • Aktiviteter, planering och kundinformation
  • Kommersiella förmågor - analysverktyg för att kombinera affärsdata och kartdata för bättre insikter
  • planering av ärendehantering för returer, ger en bättre överblick inför kundmötet
  • Samarbetsverktyg och kommunikation i form av Skype for Business och digitala nyhetsbrev
  • E-learning, digitala broschyrer m.m. för att alltid ha tillgång till relevant stödmaterial vid kundmötet
  • Surfplattor för att jobba effektivt på fältet