De främsta trenderna och prioriteringarna när det gäller att optimera och skydda verksamheten samt att bli mer hållbar

Vi intervjuade 172 chefer på olika tillverkningsföretag för att förstå deras prioriteringar och hur de planerar att navigera i dessa osäkra tider. De uppgav att hållbarhet är den viktigaste generella branschtrenden och att optimering av verksamheten är den viktigaste affärsprioriteringen, vilket överensstämmer med resultaten från förra året. Cybersäkerhet toppar IT-prioriteringarna och har blivit ännu viktigare. Ta del av fler trender och branschens viktigaste prioriteringar.

Ladda ner vår rapport

Makrotrendernas påverkan är påtaglig
Antalet tillverkningsföretag som uppger att de tvära kasten i den globala ekonomin, klimatförändringarna och förändringar av försörjningskedjorna har haft stor påverkan, har ökat med ≥ 25 procentenheter jämfört med andra branscher.


Hållbarhet blir allt viktigare
82 procent
anser att hållbarhet är mycket viktigt för att kunna skapa värde framöver, vilket är en ökning från förra året då 72 procent uppgav samma sak.


Bättre samarbete mellan IT och övrig verksamhet kan ge bättre strategiska resultat
39 procent
säger att ett bättre samarbete mellan IT och övriga delar av verksamheten har direkt påverkan på att de strategiska resultaten uppnås.


Affärsmodellerna behöver transformeras
22 procent
uppger att deras affärsmodeller är tillräckligt agila för att hantera digitaliseringen och integrera ny teknik.


Data är en outnyttjad möjlighet
36 procent
anger att deras datahantering är tillräckligt mogen för att deras affärsmodeller ska vara resilienta.

Manufacturing VOC Key findings

Det går generellt sett långsamt för verksamheter att uppnå resultat med sina digitala strategier. Jämför vi resultaten från den grupp som uppnår resultat med sina digitala strategier (vi kallar dem ”digital leaders” och de utgör 20% av de tillfrågade) med de som håller på att utveckla eller sjösätta digitala strategier (”digital aspirants”) framträder vissa mönster.

”Digital leaders” inom tillverkningsindustrin fokuserar på att optimera och skydda sin verksamhet, något de underbygger med datadrivna beslut. Det är dock värt att notera att skillnaden mellan ”digital leaders” och ”digital aspirants” har minskat.

Manufacturing digital attribute 1

Ser till att IT och övriga verksamhet samarbetar för att uppnå strategin

Digital leaders

59%

Digital aspirants

19%

Manufacturing digital attribute 2

Har mycket agila affärsmodeller för att kunna anpassa sig till digitaliseringen

Digital leaders

34%

Digital aspirants

13%

Manufacturing digital attribute 3

Anger att de har färre utmaningar med att gå från gamla egenutvecklade system till nya digitala

Digital leaders

71%

Digital aspirants

41%

1

1. Gå tillbaka till grundläggande områden, som att effektivisera IT och produktion
för att bli agil, vara snabb med marknadsanpassningar och lanseringar, samt att vara kostnadseffektiv.

2

Förbered er data
för att bli mer datadriven och kunna underbygga planer med realtidsinformation.

3

Utveckla mer flexibla försörjningskedjor
för att kunna anpassa er efter efterfrågan och maximera värdet ni levererar.

4

Samarbeta över gemensamma plattformar
för att kunna blomstra när olika branscher går samman och för att utnyttja nya sätt att arbeta på.

5

Fokusera på IT- och OT-säkerhet
men se också till att det går att dela och skydda data.

 

Manufacturing VOC 5 recommendations