Marie har mer än 20 års erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, både inom region och kommun och med särskilt fokus på digitalisering och Nära Vård.