Henrik har mer än 25 års erfarenhet av informationsteknologi, ledningsarbete och transition-transformationsprojekt. Han har betydande kompetens inom projekt- och kontohantering samt inom processanalys, processoptimering, dokumentation, och implementation av affärstekniska lösningar. Henrik har de sista 10 åren suttit i ledande position med fokus på affärsutveckling, driva förändring kopplat till verksamhetens behov samt avtalsförhandling med externa kunder.