Fred är konsultchef på CGI i USA och expert inom bland annat artificiell intelligens. Hans arbete kännetecknas av hans fokus på att hjälpa kunderna till snabb ROI genom bygga lösningar baserad på både avancerad teknik, förståelse för mänskliga beteenden och fokus på säkerhet och funktionalitet. Han arbetar med human centric design och oftast i agila leveranser. Freds grundsyn bygger på att all användning av avancerad teknik måste genomföras ansvarsfullt och med ett långsiktigt perspektiv. Fred ser framför allt AI-modeller som en möjlighet att förstärka mänskliga förmågor, inte ersätta dem.