Susanne har en lång bakgrund inom operativa och ledande roller inom ekonomiavdelningar och har alltid strävat efter att förbättra och effektivisera verksamhetsnära processer. Intresset för ny teknologi, affärsnära system och att förstå det bakomliggande hos processerna har alltid varit en hjärtefråga för Susanne.

Idag är Susanne ansvarig för vårat skandinaviska kompetensområde ”Automation” och ansvarar för erbjudanden för RPA, Process Mining, Test Automation och Chatbots.