Teknik tjänar olika syften och det är viktigt att den fortsätter att utvecklas för att förbättra samhällets och företagens kvalitet. Framsteg inom teknik kan hjälpa till att förbättra utbildning, vilket möjliggör ytterligare forskning samt skapar möjligheter att träffas och undervisa virtuellt. Ny teknik kan också hjälpa till att hålla vår fysiska och virtuella egendom säker, möjliggöra massproduktion av varor och lära oss mer om rymden.

Syftet med robotar är att replikera och automatisera mänskliga rörelser och funktioner. Vissa robotar är utformade för att bygga bilar eller för att organisera våra dagliga liv och andra är utformade för att lära barn hur man kodar och inspirerar nästa generation av forskare och ingenjörer!

I denna aktivitet kommer du att designa och bygga (eller rita) en robot som kan hjälpa till att bygga och driva morgondagens skolor. Tänk på hur morgondagens skolor kan se ut, hur kommer de att skilja sig från idag? Fundera på de faktorer som anges här till höger. Du väljer själv om du vill presentera din slutprodukt som modell eller ritning.

Överväg följande faktorer

  • Hur kommer din robot att bidra till att din skola är miljövänlig?

  • Kommer din robot att hjälpa till med undervisning i några klasser?

  • Kommer din robot att använda förnyelsebara energikällor?

  • Hur kommer din robot att hjälpa till att mata hundratals studenter?

  • Hur kommer din robot att se till att barnen är aktiva och friska i skolan?

  • Hur kommer din robot att göra pauser och luncher intressanta för studenterna?

  • Hur kommer din robot att fungera?

Bygg en hemmabio

I denna aktivitet lär du dig att bygga en projektor för en mobiltelefon med material som du kan hitta i ditt hem. Bilden/videon från skärmen projiceras från telefonen till en vägg och skapar din egen hemmabioupplevelse! 

Gå till aktiviteten (på engelska)

Skapa en rymdraket

I denna aktivitet skapar du en modell av en rymdraket genom att använda Blender och du kommer att lära dig att designa grundläggande 2D & 3D. Du behöver en dator med kapacitet för programvaran Blender.

Gå till aktiviteten (på engelska)

Koda ett dodgeball-spel 

I denna aktivitet lär du dig att skapa ett plattformsspel där spelaren måste undvika rörliga bollar och du lär dig hur du använder tangentbordet för att styra en sprite, hur du använder olika scratch blocks samt hur du klonar en spriteI. Det är Robotical som har utvecklat ett dodgeball-spel som du kan koda och spela med hjälp av Scratch, du behöver därmed också en dator med kapacitet att köra programvara Scratch och Scratch 3 (antingen online eller offline).

Gå till aktiviteten (på engelska)