Varför välja dokumentmallar

Varför välja dokumentmallar?

Dokumentmallar är en webbtjänst för alla som arbetar med kundkommunikation. Att förvalta en organisations alla dokument och brevmallar kan vara en diger uppgift. Mallarna ska dels vara enkla att underhålla och anpassade till företagets grafiska profil och dels kunna anpassas efter mottagarens behov samtidigt som de ska vara attraktiva och informativa. Det är ofta den egna IT-avdelningen som får i uppgift att bygga och förvalta den egna lösningen. Med våra dokumentmallar kan ni kontrollera alla era brevmallar i samma lösning. Ni får en lättförståelig webbtjänst med full kontroll över era samtliga bild- och textresurser som enkelt kan hanteras av hela verksamheten. Dokumentmallar har stöd för behörighetsstyrning, godkännandeprocesser och ger spårbarhet på alla gjorda ändringar.

Fördelar med dokumentmallar

Interaktiv dokument-editor online

Skapa och editera era brev och dokument online lika enkelt som i Word. Spara dom som mallar, behåll kontrollen över er företagsprofil och använd mallarna i hela organisationen.

Fullständig hantering av text, bilder och regler

Innehållet i en dokumentmall kan anpassas efter mottagaren och regelstyras på önskade parametrar, som t ex bildresurser är beroende av årstid.

Stöd för rollbaserade behörigheter

Tjänsten har stöd för behörighetsstyrning för olika roller. T ex kundtjänst kan ändra enbart visst innehåll i en dokumentmall medan marknad kan skapa och editera nya dokumentmallar.

SaaS-lösning

Dokumentmallar drivs och förvaltas av CGI Sverige i våra egna datacenter med egen personal. Tjänsten är uppsatt redundant med full skalbarhet och prestanda.

Integrerad med CGI:s multikanallösning SMART Document Distribution.

Använd samtliga tillgängliga distributionskanaler för era brev- och dokumentmallar via vår kanalväxel SMART Document Distribution.

Hög säkerhet

All kommunikation med dokumentmallar sker via krypterade protokoll. Det finns även möjlighet att integrera med era egna system och olika behörigheter.

Fördelar med dokumentmallar
Affärskvinna i en korridor bärande på en laptop

 

Collectum valde CGI:s dokumentmallstjänst för att förbättra kundupplevelsen

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Collectum upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. 

Läs mer

Vad ingår i dokumentmallar?

Dokumentmallar ger er tillgång till vårt marknadsledande online-verktyg ”Interactive Communication” för hantering av era brev- och dokumentmallar. Ni kan styra behörigheter över vem som kan göra vad och få full spårbarhet över brevmallarnas revisioner. I dokumentmallar är det möjligt att ladda upp resurser i form av bilder och logotyper för användning i brevmallarna. Tjänsten kan även integreras med era befintliga system så att t ex mottagarinformation ifylles automatiskt. Kopplar ni sedan ihop detta med vår tjänst SMART Document Distribution får ni samtidigt tillgång till samtliga distributionssätt.

Varför välja dokumentmallar

Kom igång enkelt med dokumentmallar

Tack vare bred expertis baserad på våra kunderfarenheter erbjuder vi en uppstart anpassad efter varje kunds behov.

Så här startar ni upp dokumentmallar

Beroende på förutsättningarna i uppstart och i projekt kan de olika faserna i vår projektmodell variera:

Projektfaser digital services