Varför välja digital brevlåda

Varför välja digital brevlåda?

Mottagarna väljer i allt större grad att ta emot fakturor och information via digital brevlåda. Över fem miljoner svenskar har aktivt valt att ta emot brev via digital brevlåda. Snabbheten, säkerheten och de smarta funktionerna som t ex betaltjänster, informationsbanners och signeringar är smarta sätt att skicka sin brev och fakturor.

Samtliga brevlådor
stödjer alla brevlådor i Norden
15 miljoner
brev per år
140+ 
ton CO2/år besparade utsläpp av växthusgaser
Fördelar med digital brevlåda

Fördelar med digital brevlåda

Snabbt

Försändelser levereras till mottagaren inom några minuter istället för dagar.

Miljövänligt

Stora miljöfördelar finns att uppnå genom kraftigt minskat behov av papper och kuvert samt energikrävande produktioner och transport.

Säkert

Levereras direkt via krypterad kommunikation till personlig digital brevlåda där mottagaren identifierar sig digitalt innan öppnande.

Kostnadseffektivt

Starkt reducerad kostnad jämfört med traditionell post.

Vad ingår i digital brevlåda?

Digital brevlåda innehåller distribution av era fakturor och brev till vald brevlådeoperatör i Norden. Försändelserna matchas mot de valda brevlådeoperatörernas mottagarregister och breven skickas till utvald mottagare. Som kund får du uppföljning efter varje utskickstillfälle med statistik över alla brev och fakturor.

Vad ingår i digital brevlåda

Kom igång enkelt med digital brevlåda

Med många års erfarenhet baserad på våra kundimplementationer erbjuder vi en trygg och effektiv uppstart.

Så här startar ni upp digital brevlåda

Som kund får ni hjälp direkt från start med registrering av avsändare hos respektive brevlådeoperatör. Som avsändare konfigureras och implementeras ni sedan i CGIs kanalväxel ”SMART Document Distribution” med de digitala brevlådor ni önskar använda. Ni väljer helt själv vilka brevlådeoperatörer ni vill använda samt i vilken ordning dessa ska matchas.

Projektfaser digital services

Digital brevlåda – en helhetstjänst

En komplett tjänst för digital brevlåda

Vi erbjuder en komplett lösning som är snabb, smart och säker för hantering av digitala brevlådor.