Värdet vi levererar

Vi har kopplingar mot både Visa och MasterCard och kan vara er länk för all hantering avseende internationella kort. Vår lösning innebär att vi tar emot auktorisationer, kontrollerar köpet avseende säkerhet (PIN, EMV etcetera) och skickar en onlineförfrågan för saldokontroll, alternativt att vi å era vägnar håller ett saldo i våra system.

Vi kan också ansluta alla era terminaler direkt mot oss, sköta auktorisation enligt ovan och skicka transaktioner för övriga kort till den av er valda inlösaren. I och med att vi ser alla transaktioner för era kort kan vi också erbjuda tilläggstjänsten Bonus & Lojalitet, som ger stora möjligheter att knyta kunden närmare er och öka omsättningen på korten.

I nästa steg tar vi emot den finansiella transaktionen via era terminaler eller via Visa och Mastercard. Vi säkerställer att alla avgifter är korrekta, räknar om valutor m.m. och skickar sen transaktionen till er för uppdatering av kundens konto. I samband med det skickar vi också över en huvudboksfil som ni kan importera direkt i ert ekonomisystem.

I tjänster ingår även att sköta all reklamationshantering som uppstår. Vi har experter på de regelverk som finns inom Visa och MasterCard och vi säkerställer att eventuella felaktiga transaktioner inte belastar er som kund.

Att minimera bedrägerierna är också en viktig förutsättning för att få en lönsam kortverksamhet. Våra lösningar och experter på området hjälper er att bevaka era kort dygnet runt och agerar direkt vid misstanke om bedrägeri.

Självklart är våra lösningar och tjänster anpassade för internationell verksamhet vad gäller sådant som hantering av språk och valutor.

Det vi erbjuder

CGI:s erbjudande inom transaktionslösningar inkluderar:

  • Auktorisationstjänster

  • Bonus & Lojalitet

  • Clearing och Settlement med Visa & MasterCard

  • Reklamationstjänster

  • Fraudbevakningstjänster

Vår erfarenhet och expertis

CGI är Nordens största tjänsteleverantör av specialiserade kortlösningar. Vi hanterar över en miljon kort och våra system tar årligen hand om nästan 90 miljoner transaktioner till ett värde av mer än 27 miljarder kronor.

Tack vare att vi kan erbjuda leverans av hela värdekedjan inom korthantering kan du låta oss ta ansvar för hela eller delar av din kortadministration - välj helt enkelt de tjänster som passar dig bäst! Välkommen att kontakta oss för att diskutera korttjänster!