Smarta kort kan användas för att förstärka säkerheten på ert företag genom att erbjuda stark autentisering för anställda.

LÖSNING MED SMARTA KORT

Smarta kort kan användas för att förstärka säkerheten på ert företag genom att erbjuda stark autentisering för anställda. Certificate Services erbjuder en komplett livscykelhantering av certifikat lagrade på smarta kort som en tilläggstjänst, som gör det enkelt att använda dem i en organisation. En av de stora utmaningarna vid användning av smarta kort är när användarna glömmer, tappar bort eller låser kortet. Här har vi utvecklat en unik lösning där man med hjälp av en kollega kan, med godkännande från behörig personal, utfärda ett temporärt kort eller göra en kortupplåsning. Vi kan även anpassa arbetsflödet så att det krävs godkännande av tredje part för att upplåsningen eller utfärdandet av temporärt kort ska beviljas. Detta ökar inte bara användarvänligheten utan även säkerheten.

SMARTKORTET, MER ÄN ETT CHIP

Dra nytta av investeringen av smarta kort genom att använda kortet till flera funktioner. Vi erbjuder er ett smidigt sätt att låta användaren logga in i datorn och koppla upp sig mot VPN. Kombinera detta med inpassering, utskriftshantering och varför inte lägga på logotyp och fotografi och använda det som tjänstelegitimation? Det går även att få magnetremsa på smarta kortet om så önskas. Vill ni ha en lösning med USB sticka så går även det att lösa.

ENKEL HANTERING AV SMARTA KORT

För att göra processen så enkel som möjligt, om problem uppstår med en användares smartkort, så gör administrationsverktyget en verifiering av kortet när det placeras i läsaren och föreslår de åtgärder som den tror att administratören vill utföra. Om kortet är låst så kommer användaren direkt in till upplåsningsfunktionen, håller certifikatet på kortet på att gå ut föreslår programmet att förnya det. Är kortet spärrat berättar programmet det. Att det är enkelt att använda kortadministrationen innebär att man kan sätta den i händerna på de personer på ert företag som troligen är bäst lämpad att ha hand om den. Receptionen eller vakten in till ett företag är oftast dit man går till om man har glömt sitt passerkort eller nyckel, så nu kan man även låta denna funktion flytta dit och få all inpassering samlad på ett ställe.