CGI Vulnerability Assessment Service (CGI VAS) är en tjänst för att identifiera tekniska sårbarheter i befintliga IT-miljöer. Syftet är att minska riskerna för intrång eller oavsiktlig skadegörelse som kan påverka eller skada den egna verksamheten.

Med en världsledande skanningsteknologi, utfört av CGI:s certifierade säkerhetstekniker, ger vi våra kunder en tydlig och klar bild av hur de med enkla medel kan skydda sin IT-miljö och därmed minimera den finansiella, juridiska och operationella risken samt eventuell skada på varumärket.

Tjänsten är modulbyggd och vi kan erbjuda allt från en skanning av en server med en enkel rapport till återkommande skanningar av hela IT-miljöer med avrapportering alternativt djupare analyser av resultatet. Modulerna kan väljas och kombineras på olika sätt för att med mycket stor flexibilitet anpassas till kunders specifika krav.

CGI kan även erbjuda ett åtgärdsprogram baserat på resultatet av skanningen för att hantera befintliga risker och säkra upp IT-miljön.