Etisk Arbetsplats kompletterar din organisations säkerhet genom att övervaka organisationens PC utrustning från att användas till att visa, distribuera eller lagra digitalt media som kan innehålla material där barn utsätts för övergrepp.

I tjänsten ingår implementation av själva funktionen, förvaltning och support. CGI utför och/eller stöttar den tekniska installationen och hjälper din organisation att implementera de processer och rutiner som behövs.

Väl i drift övervakar en specialistgruppering hos oss eventuella larm och rapporterar enligt överenskommen process till kontaktperson i er organisation eller vidare till CGIs larmhanteringsgrupp för verifiering och rådgivning. CGI utför även en forensisk utredning om de behoven uppstår.

Ladda ned hela broschyren nedan.