Certificate Services

Tjänsten Automatisk hantering av certifikat, som är ett tillval till grundtjänsten Certificate Services, erbjuder automatisk utrullning av certifikat för både användare och maskiner.

ERHÅLL CERTIFIKAT AUTOMATISKT

Tjänsten Automatisk hantering av certifikat, som är ett tillval till grundtjänsten Certificate Services, erbjuder automatisk utrullning av certifikat för både användare och maskiner. Den tillhandahåller automatisk installation och uppdatering av certifikat, vilket ofta är att föredra i säkra nätverk som kräver giltiga certifikat för användare och/eller maskiner. Vilka användare och maskiner som är i behov av certifikat och vilken åtkomstnivå de ska erhålla kontrolleras genom grupptillhörighet i kundens Active Directory. Det är möjligt att övervaka statusen på certifikaten med en applikation som installeras på klienterna.

ERHÅLL DEM PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Exempel på flöde:

  1. Klienten loggar in på domänen. Om ett certifikat behöver installeras eller förnyas sänds en förfrågan till proxy-tjänsten
  2. Proxy-tjänsten verifierar förfrågan och beställer ett certifikat från Certificate Services
  3. Certificate Services utfärdar ett nytt certifikat
  4. Proxy-tjänsten hämtar certifikatet från Certificate Services och gör det tillgängligt för klienten
  5. Klienten hämtar certifikatet och installerar det