Robert Book

Vilken roll har du?

"VP Expert Betalningar."

Hur är det att arbeta i ett konfidentiellt uppdrag?

"Inte så stor skillnad jämfört med andra uppdrag, förutom att jag inte kan tala om exakt vad jag gör för någon annan utanför uppdraget. Detta är dock mycket viktigt och kanske gör att en framstår som ”otydlig” eller ”luddig”, men det finns ju goda skäl till varför det är på detta vis."

På vilken sätt gör du skillnad i ditt arbete?

"Jag tycker det är spännande och utvecklande att jobba med dessa typer av uppdrag, då jag oftast dels deltar tidigt i utvecklingen av något som hela samhället berörs av. Det är ett stort ansvar att det som jag bidrar med blir korrekt och ska fungera över en lång tid framöver."

Vad gjorde du innan du kom till CGI?

"Jobbade på Ericsson Research med att göra tjänster lättare att använda för slutanvändaren. "

Varför valde du konsultyrket?

"Jag ville komma närmare slutkunden och slutanvändaren."

Vad är det som gör att du trivs just på CGI?  

"Otroligt mycket varierande arbetsuppgifter, kunder och områden att jobba med."

Om en kandidat funderar på varför hen ska välja CGI, vad är din motivering?

"CGI är professionalism, stabilitet, vänskap och utmanande uppgifter, oftast samhällskritiska, uppdrag. CGI är också en kombination av det lokala företaget med en globalmuskel och antenn som få andra företag har att erbjuda."

Läs mer om Division X