Dagens samfunn preges av ulike trender i mange industrier og bransjer. Hvor går veien videre nå?

I CGI ønsker vi å bidra til et bedre samfunn og fremtid gjennom å drive frem de beste løsningene for våre kunder. Vi har samlet noen av våre eksperter innen ulike fagfelter og bransjer, og stilt de to enkle spørsmål:

"Hvor er vi om fem år?" og "Hvordan skal vi komme dit?"

Dette har resultert i en serie artikler vi ganske enkelt har kalt "Veien til fremtiden".


 

Data, etikk og brukeropplevelser

Data, etikk og brukeropplevelser

Det er ikke lenge siden IBM hevdet at 90% av all data som finnes har blitt generert de siste to årene. Med økende bruk av datagenerende tjenester, datapunkter, scannere og IoT-dingser handler mye av dataene om deg. Men hvem har dine data, og hva skal de med dem? Det er på tide å snakke litt om etikk og brukeropplevelser.

Hvordan skal vi måle samfunnets verdi?

Hvordan skal vi måle samfunnets verdi?

I løpet av 2021 kommer en ny stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon – et mulig rammeverk og en strategi for en ny økonomi. Den kan få betydelige konsekvenser og by på spennende muligheter. Det er en etterlengtet melding for mange, men er vi klare?

Ser du mulighetene eller bare tall?

Ser du mulighetene eller bare tall?

Data er bare tall, statistikk, og for mange er det alt for mye. Men det finnes mening og sammenhenger i flotte oversikter med visuell analyse. Visualiseringene relatert til COVID-19 preger nyhetsbildet, og gir oss en oversikt og forståelse av en ellers kompleks situasjon. Hvordan kan visualisering av data brukes som et beslutningsverktøy i virksomheten?

Privat, offentlig eller hybrid skyløsning – hva bør bedriften velge?

Privat, offentlig eller hybrid skyløsning – hva bør bedriften velge?

Med så mange ulike skytjenester som finnes på markedet, kan det være vanskelig å vite hvilken modell man skal gå for. Er en offentlig skyløsning det bedriften trenger, eller vil en privat sky være den beste løsningen? Her viser vi hvordan du kan få det beste fra begge verdener.

Er dataene trygge i skyen?

Stadig flere bedrifter velger å flytte databehandlingen ut i skyen for å oppnå økt fleksibilitet og reduserte kostnader. Mange sitter likevel på gjerdet og frykter at kritiske virksomhetsdata er mindre sikre i skyen og at migreringen vil gjøre bedriften mer sårbar. Men har de egentlig noe å bekymre seg for?

Slik kan virksomheten få bedre oversikt i skyen

Slik kan virksomheten få bedre oversikt i skyen

Selskaper som supplerer med skybaserte løsninger til sitt tradisjonelle IT-miljø, har ofte utfordringer med å skaffe seg full oversikt over de ulike løsningene. For å hjelpe virksomheter med å oppnå økt konkurranseevne og samtidig få bedre kontroll over IT-miljøet, har CGI utviklet programvaren Unify360.

Digitalisering skaper enorme muligheter for oljebransjen

Digitalisering skaper enorme muligheter for oljebransjen

Olje- og gassbransjen er i betydelig endring, og stadig flere selskaper satser stort på fornybar energi og bærekraft, digitalisering, datasikkerhet og nye forretningsmodeller. CGIs Paul Fiskaaen mener at mulighetene er enorme – spesielt for aktører som er villige til å prøve nye løsninger.

De viktigste trendene innen olje og gass

Et raskt blikk på de viktigste trendene innen olje og gas

Bransjeundersøkelsen CGI Client Global Insights viser at oljeselskapene satser mer på digitalisering, dataanalyse og datasikkerhet enn i fjor, men at de fleste aktørene fremdeles har et stykke igjen før nye strategier og tiltak vil begynne å produsere økonomiske resultater.

Tett samarbeid med oljebransjen gjennom digital transformasjon

CGI samarbeider tett med oljebransjen gjennom den digitale transformasjonen

Olje- og gassindustrien er inne i en tid som krever modig satsing på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller. Mens noen aktører står på startstreken, er andre allerede tungt inne i utviklingen av innovativ teknologi. For å lykkes med omstillingen kreves det gode samarbeid på tvers av fagområder.

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Digital Government – nye muligheter for samfunn og næringsliv

Digital Government – nye muligheter for samfunn og næringsliv

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengende tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford.

Veien til fremtiden: Slik blir fremtidens kraftmarked

Slik blir fremtidens kraftmarked

Smartmålere og sentral datalagring har forandret det norske kraftmarkedet, og leverandørene jobber allerede på spreng med å legge strategier for årene som kommer. CGIs Christian Grødum tror mulighetene er enorme, men advarer samtidig om at den nye krafthverdagen stiller helt nye krav til kompetanse og digital infrastruktur.

Veien til fremtiden: Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Bygger splitter ny plattform for fremtidens energibransje

Morgendagens energibransje kommer til å kreve fleksible løsninger som kan behandle store datamengder på en mer effektiv måte. CGI bygger derfor en helt ny plattform som vil gjøre det enklere å utvikle nye tjenester og funksjoner etter hvert som det enorme potensialet i den nye infrastrukturen åpner seg.

Veien til fremtiden: Kraftleverandører – mer enn bare strøm?

Kraftleverandører – mer enn bare strøm?

Når flere kraftleverandører nå åpner døren for å utvide tjenestetilbudet sitt, vil mange også måtte legge om forretningssystemene. CGIs Christian Grødum mener det er viktig å huske på at det ikke bare er datamengden som øker, men også behovet for effektiv fakturering av ulike produkter.

Boneprox - helseanalyse basert på kunstig intelligens

Helt nye muligheter innen medisinsk teknologi

Big Data og kunstig intelligens blir stadig mer utbredt innen medisinsk teknologi, og ifølge leder for Medical Technologies i CGI-eide Inventas, Rolf Sellesbakk, kan en større satsing på MedTech føre til bedre behandling og økt livskvalitet for svært mange mennesker.

Eiendomsforvaltning 4.0: – Teknologien blir avgjørende for bransjens utvikling

Eiendomsforvaltning 4.0: – Teknologien blir avgjørende for bransjens utvikling

Teknologien vil i stor grad stå for morgendagens eiendomsforvaltning, blant annet med bruk av automatiserte sensorer og digitale tvillinger. – Bare i løpet av det siste halvåret har det skjedd enormt mye, sier Vice President i CGI Norge, Øyvind Myrstad. Han mener aktørene må ha en klar strategi for hvordan de skal utnytte den nye teknologien som nå inntar bransjen for fullt.