License2Share

  Krav til samarbeid og informasjonsflyt mellom operatører, partnere og andre interessenter ivaretas av L2S. Gjennom License2Share håndteres all informasjon, deriblant myndighetskorrespondanse og lisensadministrasjon. Nøkkelinformasjon lagres ryddig gjennom hele lisensens livssyklus, og sikrer at alle myndighetskrav og regulativer oppfylles.

  L2S brukes av alle operatører og deres partnere på norsk kontinentalsokkel, i tillegg til flere internasjonale oljeselskaper. 


   Fordelene ved bruk av L2S:

   • effektiv samhandling i fellesforetaks («joint ventures») administrative prosesser

   • økt dataintegritet, synlighet, tilgang og sikkerhet

   • innholdsforvaltning av ulike dokumenttyper gjennom hele lisensens livssyklus

   • smidig informasjonsdeling

   • forbedret styring, samt fleksibilitet for å ivareta myndighetskrav

   • brukervennlig, med samme brukergrensesnitt for alle brukere


   Vil du vite mer? 

   Ta kontakt med: 

   Paul Fiskaaen
   paul.fiskaaen@cgi.com
   Tlf: +47 480 19 899