karrierebilde

Bli vår kollega!

Akkurat nå har vi en rekke spennende stillinger utlyst for både erfarne og nyutdannede. Hos oss får du muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som påvirker og utvikler samfunnet vårt. Vi tilbyr deg solide karriere- og utviklingsmuligheter samt medeierskap i selskapet.

Se ledige stillinger

Hver dag bygger vi hverandre, våre kunder og vår virksomhet gjennom nysgjerrighet, deling av tanker og kunnskap, gjennom å være lydhøre og gi hverandre støtte, ved å håndtere konflikter når de oppstår, og ikke minst gjennom samarbeid fremfor intern konkurranse.

Vi oppmuntrer til egne initiativer og gir rom for ulike perspektiver og meninger. Vi vet at de beste ideene dyrkes i møtet mellom forskjellige synsvinkler. Vi bygger en kultur der fokuset er på kontinuerlig utvikling og felles mål. Vi skaper rom for påvirkning, åpner opp for utfordringer og tilbyr en global arena for utviklingsmuligheter hva gjelder ansvar, roller og det å se nye sammenhenger.

Vi ønsker en arbeidsplass der alle trives med å jobbe sammen, og som medeiere bidrar til å bygge en virksomhet vi alle er stolte av. Vi står sterkere sammen enn alene, og jobber i team for felles utvikling og suksess.

Aksjeeierprogram

Alle ansatte i CGI får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet, og 86 % av våre medarbeidere er deleiere. CGI matcher ditt bidrag krone for krone opp til et bestemt maksbeløp. I tillegg kan ytterligere ett beløp som tilsvarer en fastsatt prosentsats av din nettolønn investeres i CGI-aksjer.

Oxygen

Oxygen er navnet på vårt velværeprogram. I CGI ønsker vi å støtte våre ansatte til å leve en mest mulig sunn og helsefremmende livsstil. Enten du liker å jogge, sykle, gå på fjelltur, spille fotball, squash eller klatre har vi i et miljø for deg. Vi legger til rette for en rekke idretter og fritidsaktiviteter for våre ansatte gjennom vårt bedriftsidrettslag.

Women of CGI

Women of CGI er et nettverk for alle kvinner i CGI. Nettverket finnes i flere land og jobber mot målet om å øke kvinneandelen i CGI. Gjennom ulike aktiviteter i kvinnenettverket jobber vi for at kvinner skal inspireres, utvikles og trives. Nettverket drives lokalt og har gjennomført aktiviteter som inspirasjonsdager, middager, foredrag og nettverksfrokoster. Et likestilt CGI skaper engasjement, respekt og lønnsomhet.

Work-life balance

Vi har fleksible arbeidstider med mulighet for å velge hvor du ønsker å jobbe. Vi har stor forståelse for at mange av våre ansatte har små barn og familier som krever fleksibilitet i arbeidshverdagen. «Frihet under eget ansvar», kaller vi det.

Mangfoldsarbeid

I CGI jobber vi for ett åpent og inkluderende miljø der alle medarbeider har de samme muligheter, rettigheter og plikter. Vi ønsker å bygge en kultur der vi respekterer hverandre og verdsetter ulikhet. Alle skal føle seg velkomne hos oss uavhengig av kunnskap, erfaring, kjønn, alder, etnisitet, religion, tro, funksjonshemming, seksuell legning eller livssituasjon.

 

CGI konsulenter som jobber sammen på et møterom

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.  

Les profilintervju av noen av våre ansatte

Vårt Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

I CGI er vi opptatt av bærekraft og dedikert til vårt samfunnsansvar. Vi skal bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom fokus på egen virksomhet og krav til våre leverandører. I tillegg sikrer vårt fokus på grasrottiltak at våre kunder og deres lokalmiljø får mest mulig nytte av vårt engasjement gjennom finansiell støtte og frivillig arbeid. 

Les mer om vårt samfunnsansvar

Tre ansatte som samarbeider i team

Vår kultur

CGI er grunnlagt på en felles drøm som fungerer som en overordnet veileder for vår kultur og våre ambisjoner: "Å skape et arbeidsmiljø vi kan trives å jobbe sammen i, og som eiere bidra til å bygge et selskap vi kan være stolte av.»​

Les mer om vår kultur

Talenter i CGI

CGIs talentprogram 

Vår visjon er å utvikle markedets beste talenter. I løpet av vårt toårige talentprogram, videreutdanner og trener vi våre young professionals kontinuerlig i konsulent- og prosjektarbeid, samt generell forretningsvirksomhet.

Lær mer om talentprogrammet

Camilla Tøftum Ranner

Camilla Tøftum Ranner, CRM-konsulent

Camilla har bakgrunn fra NTNU i Trondheim, med en bachelor- og mastergrad i Informatikk, og synes IT-bransjen er spennende fordi den er i konstant utvikling – og gjør at man stadig lærer nye ting. 28-åringen er snart ferdig med sitt første år i CGIs talentprogram, som konsulent i CRM-avdelingen.

Bli bedre kjent med Camilla i vårt talentprogram

Ta kontakt med: 

Christopher Hodkin
Talent Acquisition Manager
Tlf: +47 928 11 507