Med flere av Norges beste systemutviklere og IT-arkitekter er CGI et av landets største systemutviklingsmiljøer.

Med stor faglig bredde og et tydelig fokus på å realisere kundeverdi, er CGI en god samarbeidspartner for innovativ systemutvikling. CGI benytter moderne verktøy og metoder i utviklingsarbeidet, og vi vurderer kontinuerlig nye teknologier, rammeverk og utviklingsmetodikker. 

Vi har et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test, forvaltning og support.

Utviklingsmetodikk

CGIs rammeverk for systemutvikling tar utgangspunkt i en gjennomføringsmodell basert på smidige prinsipper. Vår utviklingsmetodikk, henter det beste fra flere praksiser som Kanban, DevOps og Lean Startup. Metodikken er sydd sammen til en gjennomførbar og uttestet modell, som er optimalisert for skreddersømsutvikling.

Metodikken er pragmatisk og ment som et utgangspunkt for alle prosjekter. Metoden tilpasses selvsagt kunde, prosjekt, produkt og marked etterhvert som prosjektet skrider framover.

Metodikken er laget for å oppnå

  • kort ”Time-to-market”
  • høy levert kundeverdi
  • lav risiko i forbindelse med produksjonsetting
  • god brukervennlighet
  • høy kunde- og brukerinvolvering

Hva hjelper vi kundene våre med?

Vi er opptatt av rett verktøy til jobben og har et sterkt fagmiljø bestående av konsulenter med spisskompetanse innen Java, .Net og Open-Source teknologi. 

Applikasjons- og systemutvikling

Utvikling og integrasjon av moderne skreddersydde løsninger er et av CGIs største tjenesteområder. Applikasjonene utvikles på ledende applikasjonsplattformer, på alle typer sky og lokale datasentre. CGI har lang erfaring med å levere virksomhetskritiske løsninger til både offentlige og private aktører.

Systemintegrasjon

Virksomheter har ulike systemer som de har behov for at snakker sammen. Ved å integrere disse får man en sømløs flyt mellom systemene og unngår tungvinte prosesser. Med utgangspunkt i spisskompetanse på standard kommersiell integrasjonsarkitektur, utvikler og forvalter vi avanserte integrasjonsløsninger for en rekke virksomheter.

Systemmodernisering

Vi bistår våre kunder med å planlegge og realisere moderniseringsprogrammer for mer effektive systemer. Virksomheter kan ofte oppleve at deres tekniske plattform er utdatert, har lav systemfleksibilitet eller unødvendig kompleks systemintegrasjon.

Planlegging og realisering står helt sentralt i våre moderniseringsprogrammer, inkludert sentrale problemstillinger som sameksistens, migreringer og konverteringer.

Applikasjonsforvaltning

Stadig endrede rammebetingelser krever kontinuerlig endring i forretningskritiske systemer. Sentralt i våre forvaltningsprosjekter står kontinuerlig forbedring av løsningens kvalitet og effektive forvaltningsrutiner som sikrer kort “time-to-market”. Basert på en velprøvd kombinasjon av smidig utviklingsmetodikk og rammeverk som ITIL, forvalter vi forretningskritiske applikasjoner - både i privat og offentlig sektor.

CGI har norsktalende servicedesk bemannet med erfarne spesialister.

Prosjektledelse

God prosjektledelse gir våre kunder trygghet for at leveransene kommer til rett tid, til avtalt kostnad og med god kvalitet. CGI benytter seg av en prosjektstyringsmetodikk som er basert på Difis «Prosjektveiviseren» og PRINCE2.

Test og testledelse

CGIs testmetodikk er basert på bransjestandarder og fagkompetanse fra blant annet ISTQB, ISO og andre testmetodikker. Våre tjenester innen test er testrådgivning, testledelse, funksjonell testing og teknisk testing ved for eksempel testautomatisering, ytelsestest, datavarehustest, brukervennlighetstest og sikkerhetstest.


 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Ib Johansen
ib.johansen@cgi.com
+47 416 01 917

 


 

Applikasjonsforvaltning

CGI er en langsiktig og innovativ forvaltningspartner som tilbyr kontinuerlig gevinstrealisering gjennom løpende leveranser. I en tid hvor endringene skjer raskt og kravet til reduserte utvikling- og forvaltningskostnader øker, er dette helt avgjørende for å lykkes.

Applikasjonsforvaltning