#1

på fleksibel
timeregistrering

100%

webbasert

 

250 000+

nordiske brukere

Med WinTid blir arbeidsdagen langt enklere, enten du jobber med tid og fravær, timefordeling i prosjekter, eller registrering av tid og materialer i produksjonen. Sluttbrukere kan føre timer der de er, via web, PC, smarttelefon, nettbrett eller registreringsterminaler – også offline. Det gjør lønnsprosessen enklere, med et bedre grunnlag for etterkalkyle og beslutninger. WinTid tilpasses virksomhetens arbeidsavtaler og prosesser, og støtter de fleste arbeidsavtaler.

 

FLEKSIBEL OPPFØLGING

Desentralisering av attestasjon og godkjenning gir hver leder mulighet til å godkjenne og følge opp de ansatte når som helst og hvor de måtte ønske. Dette inkluderer oppfølging av sykmeldte med varsling og dokumentasjon av prosessen.

INTEGRASJON MOT ANDRE SYSTEMER

WinTid kan integreres mot ERP- og andre forretningskritiske systemer og gjør det mulig å fordele tid og lønnskostnader på produkter, prosjekter eller serviceoppdrag. Det gir et korrekt kostnadsbilde og et bedre beslutningsgrunnlag for bedriften.

WinTid tilbys som en SaaS-løsning.

WINTID OG ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

WinTid kontrollerer og varsler til ansatte og ledere at de arbeidsplaner som er laget følger arbeidsmiljøloven (AML). Som leder har du oversikt over hvilke ressurser som kan benyttes innenfor arbeidsmiljølovens rammer.

HØY VERDI VED BRUK AV WINTID
  • Kundene svarer 9,3 av 10 på fornøydhet med WinTid
  • Markedets mest fleksible timeregistreringsløsning
  • WinTid har utelukkende hatt fokus på tid i snart tre tiår
  • Kundene er med og foreslå videreutvikling av WinTid

 

Several icons in one

Mange muligheter, én løsning

WinTid er en bransjeuavhengig standardløsning for Workforce Management med mange ulike funksjoner. Når du velger WinTid får du en løsning som settes opp for din virksomhet med akkurat den funksjonaliteten du trenger. Alt fungerer sømløst og effektivt, enten du trenger en løsning for femti eller femti tusen brukere.

Icon of a stopwatch

Timeregistrering

Ansatte har selv mulighet til å registrere og vedlikeholde egne tidsdata for ferie, fleksitid, overtid og sykefravær, fra hvor som helst via mobil, PC og nettbrett. Heltids- og deltidsfravær søkes i WinTid og overføres samtidig til Outlook.

Icon of three male characters

Bemanning

Det er enkelt å oppnå en optimal bemanning til arbeidsoppgaver og kompetanse, behov for vikarer og ekstrahjelper når du har et godt planleggingsverktøy. Med god oversikt er du sikker på at du har rett person på rett sted, og til rett tid.

Icon of finger tapping on an iPad

Prosjektplanlegging

I et prosjekt er det utrolig viktig å kunne planlegge og ha oversikt over samlet timeforbruk fordelt på aktiviteter, ressurser, prosjekter og serviceoppdrag. Dette gir grunnlaget for korrekt fakturering og fremtidig planlegging.

Icon of a graph being displayed on a canvas screen

Produktivitet

I ulike produksjonsmiljøer er det en stor fordel med automatisk utregning av de ansattes tidsbruk og produktivitet, basert på inn- og utstempling. Da er det enkelt å sammenligne planlagt tid med faktisk timeforbruk, og er et godt grunnlag for evaluering, oppfølging, etterkalkyler og planlegging.

Icon of three cogs

Integrering

Funksjonalitetene i WinTid kan integreres mot virksomhetens øvrige forretningssystemer, som lønn og ERP – helt tilpasset virksomhetens behov. Med WinTid jobbregistrering i sanntid kan fordele tids- og lønnskostnader på produkter, prosjekter og serviceoppdrag får du et mye mer korrekt kostnadsbilde og bedre beslutningsgrunnlag.

 


WinTid er en god investering for virksomheten. Kursing er en av de beste måtene å ta vare på denne investeringen og sørge for best mulig avkastning med løsningen.

Vi har kurs som passer mange ulike behov, om du er nybegynner eller mer erfaren med WinTid. Meld deg på et av våre kurs og styrk WinTid-kompetansen din!

Til kursoversikten

WInTid Kurs